Download Gratis uw Franchise startersgids

Partner Securex webinar : Sociale Actua 2017

Deze wet heeft ook een impact op de verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De werkgever die te veel beroep doet op economische werkloosheid moet een responsabiliseringsbijdrage betalen, waarvan de berekening in 2017 wijzigt. Tenslotte worden maatregelen genomen om sociale dumping aan te pakken in het kader van de detachering van werknemers naar België. Het jaar 2017 zal ook het jaar zijn van het ‘Werkbaar en Wendbaar Werk'. Omdat dit een omvangrijke hervorming betreft, hebben we aparte informatiesessies voorzien om hier dieper op in te gaan. U vindt een overzicht van de geplande sessies in onze opleidingskalender. Dit is de volledige lijst van de nieuwigheden die in januari zullen toegelicht worden: Nieuwigheden inzake tijdskrediet.

Langdurige ziekte:

  • Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: arbeidsrechtelijke aspecten van de periode van tijdelijke werkhervatting
  • Beëindiging wegens medische overmacht Recente rechtspraak
  • Responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid: nieuwe berekening
  • Omzetting van de Europese richtlijn ‘detachering' in België
  • E-box en dwangbevel RSZ Stage eerste werkervaring in Brussel

Seizoenstips: loonbonus en bedrijfswagens in 2017 Voor het inschrijven aan de sessie, verzekert u best bij jullie IT dienst of het beveilingssysteem u niet zal hinderen bij het verbinden aan GoToWebinar.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis