Download Gratis uw Franchise startersgids

Partner Securex : Hervorming vennootschaps- en ondernemingsrecht

Voorontwerp van hervorming van het ondernemingsrecht
Het voorontwerp wil het ondernemingsrecht moderniseren en voert een ondernemingsbegrip in dat van toepassing is in de volledige economische wetgeving. Dat begrip komt in de plaats van het commercialiteitscriterium.

Dit zijn de krachtlijnen van het voorontwerp:

  • ontmanteling van het Wetboek van Vennootschappen om het op te nemen in het Wetboek van Economisch recht;
  • de herziening van het ondernemingsbegrip, dat als volgt kan worden uitgedrukt: ‘iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; iedere rechtspersoon, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt; iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, wegens het "for profit"-karakter van deze vormen'.
  • omvorming van de rechtbank van koophandel in een ondernemingsrechtbank.

Voorontwerp van hervorming van het vennootschapsrecht

Het voorontwerp moderniseert het vennootschapsrecht om er een modern wetsinstrument van te maken zodat België een aantrekkelijke en concurrentiële vestigingsplaats kan worden voor ondernemingen.

Krachtenlijnen van het voorontwerp:

  • vereenvoudiging van het wetboek door:
  1. afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
  2. tweedeling tussen het vennootschapsrecht en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd;
  3. afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voor beursgenoteerde vennootschappen;
  4. beperking van de vennootschapsvormen en van het aantal strafbepalingen;
  • een doorgedreven flexibilisering van het vennootschapsrecht met aandacht voor de belangen van derden (schuldeisers);
  • nieuwe regels om afgestemd te zijn op Europese evoluties en nieuwe tendensen (‘mobielere' vennootschappen).

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis