Neem Gratis deel aan de virtuele "Home & Garden" Franchise beurs op 24 maart

Parnter Securex webinar : Belastingfiches en internationale tewerkstelling: volg de regel!

Deze problematiek is helaas niet nieuw en de reglementering die erop van toepassing is evenmin, maar ze is slechts door weinigen gekend. Tijdens deze webinar willen we u een (nieuwe) stand van zaken geven om u een duidelijker beeld te geven van de huidige regelgeving. Programma: Volgende thema`s zullen tijdens het webinar aan bod komen:

Uw verplichtingen ten aanzien van het opstellen van fiscale fiches Moeten fiches worden opgemaakt voor bezoldigingen die in het buitenland worden betaald?

Inkomsten die in het buitenland worden toegekend maar in België van belastingen zijn vrijgesteld Enkele specifieke situaties : Buitenlandse kaderleden en de “183 dagen” regel.

Ter herinnering: sancties als de fiscale verplichting niet wordt nageleefd.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis