Pirtek - Maart/Mei

Panne elektronisch betaalverkeer zorgt voor € 51 miljoen verlies

Net tijdens één van de drukste momenten van het jaar, op maandag 23 december, liet het elektronisch betaalverkeer van Wordline het gedurende 2,5 uur haast overal afweten. Een regelrechte ramp voor alle handelaars die nét dan erg goede zaken doen. NSZ becijferde nu dat het totaal verlies dat alle handelaars hierdoor geleden hebben, neerkomt op 51 miljoen euro. Volgens cijfers van Wordline zelf waren er de dagen voor Kerstmis gemiddeld 10.000 à 11.000 transacties per minuut en duurde de panne 2,5 uur. Dat betekent 10.500 transacties maal 150 minuten, dus 1.575.000 transacties in totaal. 35 procent van die transacties is wel nog kunnen doorgaan, maar dik 1 miljoen niet (1.023.750 transacties meer bepaald).

Uit onderzoek dat NSZ hield naar aanleiding van de eindejaarsfeesten bleek dat consumenten gemiddeld 43 euro neertelden voor een kerstcadeau en 32 euro voor een kerstmaal (per persoon). Gemiddeld kunnen we stellen dat er per transactie een bedrag van 50 euro mee gemoeid is, wat de totale schade op 51 miljoen euro brengt.

NSZ zit binnenkort aan tafel met Wordline. De ondernemersorganisatie eist dat de marktleider inzake elektronisch betaalverkeer in ons land een schadevergoeding uitkeert, want de verliezen voor handelaars zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd vraagt NSZ garanties aan Wordline dat dergelijke pannes in de toekomst niet meer gebeuren. Tijdens drukke handelsmomenten, zoals eindejaar, maar ook de solden, moet de beheerder van het elektronisch betaalverkeer zelfs extra voorzieningen treffen, zodat zulke catastrofes niet meer voorvallen.

Bron : NSZ


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis