ENJO - Q4 Banner

Ondernemersvertrouwen stijgt naar hoogste peil in 4,5 jaar

Het Belgisch ondernemersvertrouwen is in december gestegen. De barometer van de Nationale Bank van België kwam uit op -1,4, een forse verbetering tegenover de -3,9 van november. De bedrijven in alle vier de ondervraagde bedrijfstakken zagen het klimaat verbeteren.

In de bouwnijverheid is er sprake van een gunstiger verloop en beoordeling van het orderbestand. Ten opzichte van de vorige maand werd het materieel ook intensiever benut.

In de verwerkende nijverheid was het herstel van het vertrouwen volgens de NBB vooral te danken aan de beoordeling van de huidige en de toekomstige situatie van de ondernemingen en dan in het bijzonder in verband met de vraag.

De stijging in de dienstensector ligt vooral aan de aanzienlijk optimistischer vooruitzichten, zowel wat betreft de eigen activiteit van de ondernemingen als de algemene marktvraag.

In de handel verwachten bedrijfsleiders een forse stijging van hun bestellingen bij hun leveranciers en een toename van hun personeelsbestand.PB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis