Registreren

Noa Noa: “Wij spreken niet over franchising, maar over partnering”

De beslissing om via franchising te werken is genomen door het hoofdkantoor van Noa Noa in Denemarken. Alle verkooppunten in Scandinavië zijn in eigen beheer. De filialen buiten Scandinavië worden uitgebaat via franchising. Harry Loubry legt uit waarom Noa Noa die keuze maakte. “Organisatorisch is het veel gemakkelijker. Daarnaast kan er plaatselijk contact gemaakt worden door onze franchisepartners. Het is voor Noa Noa veel eenvoudiger om via franchise het merk neer te zetten buiten Scandinavië”, legt Loubry uit.

Lokale marktsituatie

Contact is volgens Harry Loubry het belangrijkste aspect in de relatie tussen franchisegever en - nemer. Via die contacten kan Noa Noa zich aanpassen aan de lokale marktsituatie. “De contacten die wij hebben met onze franchisepartners zijn zeer interessant omdat wij zo heel snel een beeld van de lokale markt krijgen. Onze zelfstandigen hebben een goed zicht op wat goed of niet verkoopt. Via onze shops kunnen wij naar hen toe, maar ook naar andere distributiekanalen toe, inspelen op de behoeften van de markt”, vertelt de franchiseverantwoordelijke.

Harry Loubry benadrukt hierbij het belang van communicatie. “Om te weten welke producten wel of niet aanslaan, gaat Noa Noa haar franchisepartners maandelijks of tweemaandelijks bezoeken. We krijgen enorm veel informatie uit informele gesprekken”, legt Loubry uit. “Uit deze gesprekken nemen wij nota van zaken over wat wel of niet goed draait. Daarnaast krijgen we ook wekelijks de resultaten doorgestuurd van alle winkels. Met al deze gegevens kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld zaken die niet goed draaien uit de verkoop halen en eventueel bijsturen in het seizoen door dingen om te wisselen. De franchisepartners zijn cruciaal bij het inspelen op de lokale markt.”

Partnering

De grootste uitdaging van een franchisegever is volgens Harry Loubry het vinden van de juiste partner. “Noa Noa kiest ervoor om te spreken over partnering in plaats van franchising”, zegt Loubry. “Ons merk benadert haar partners als echte zelfstandige ondernemers. Dat is volgens mij ook de sleutel van het succes van ons franchiseproduct. Het is heel cruciaal om je partners grondig te screenen. Bij Noa Noa wordt niets aan het toeval overgelaten. We voeren verschillende gesprekken met mogelijke kandidaten en gaan daarin dieper in op de persoon die zich komt melden. We proberen te zien of het gaat om de juiste man of vrouw op de juiste plaats waarmee wij een goede relatie kunnen opbouwen”, aldus de verantwoordelijke.

Eens die relatie is opgebouwd, hecht Noa Noa veel belang aan een goede begeleiding van haar partners. Loubry legt uit hoe het merk dit concreet aanpakt. “De begeleiding gebeurt op twee manieren. Allereerst vanuit het hoofdkantoor. Er komen regelmatig mensen over uit Denemarken om de merchandising van de winkel samen met de partner door te nemen. Eén keer per jaar worden alle zelfstandigen uitgenodigd in Denemarken voor een bijeenkomst waar de grote lijnen en evoluties van het bedrijf worden toegelicht en nieuwe collecties worden voorgesteld. Daarnaast proberen wij als franchisegever onze klanten bij te staan door veel feedback te geven. We bespreken wat in de schijnwerpers moet staan, waar de nadruk op moet gelegd worden, etc.”

Voor meer informatie over Noa Noa, bezoek onderstaande link:
http:// /company.php?lng=nl&annuaire_id=598


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis