heytens

Aantal vacatures in Vlaanderen blijft toenemen

De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 249.579 vacatures. Dat is een toename van 12,3 procent tegenover de twaalf maanden voordien. De grootste stijging is terug te vinden bij de groep middengeschoolden met een toename van 24,5 procent. In de meeste gevallen wordt vooral aandacht gegeven aan ervaring en competenties. Bij 40 procent van de vacatures worden geen diplomavereisten gesteld.

De vraag naar werknemers stijgt het sterkst in de sector ‘informatica, media en telecom' met een toename van 33,1 procent. Het aantal vacatures vanuit de bouwsector daalde echter met 8,5 procent. Deze sector lijdt dan ook onder de binnenlandse concurrentie en de zwakke economische situatie.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis