Vanden Borre Kitchen

Twee maal vijf sleutels om in franchise te slagen

De vijf gouden regels in franchise

- De attractiviteit voor alle partners, want zonder financiële, economische en sociale attractiviteit, is er geen franchise.
- Het evenwicht want zonder evenwicht van de attractiviteit, de rechten en plichten, kan er van een echt partnership tusen franchisegever en franchisenemer geen sprake zijn.
- De continuïteit van de attractiviteit en het bekomen evenwicht in de ontwikkeling en de groei.
- De permanente innovatie, want alleen de innovatie kan de continuïteit verzekeren
- De loyaliteit en de doorzichtigheid, want zonder doorzichtigheid kan er geen sprake zijn van actieve loyaliteit.

De 5 beroepen van de franchisegever

- Aanwerven en uitbreiden van het netwerk .
- Beheren en opleiden: als manager fungeren van de diensten van de centrale.
- Animeren: het netwerk coachen en controleren. .
- Het contact onderhouden: de communicatie van de centrale >< netwerk organiseren.
- Creëren: de knowhow, het concept en de handleidingen innoveren en laten evolueren.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis