VDBK - Februari/April

Nieuwe winkelcriminaliteit vereist nieuwe aanpak

We noteerden in 2011 een stijging van het aantal winkeldiefstallen met liefst 6,5 procent. Het gaat dus duidelijk niet de goede kant op met de aanpak van winkelcriminaliteit. “Bovendien stellen we vast dat winkels steeds vaker het slachtoffer worden van georganiseerde dievenbendes”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. “Twintig, dertig man – vaak mensen zonder papieren- vallen een winkel binnen, grijpen wat ze kunnen en verdwijnen weer. Wie tussenbeide durft te komen, krijgt klappen. Handelaars zijn dan ook bijzonder bezorgd voor de fysieke veiligheid van hun personeel en van hun klanten - er wordt steeds meer (vaak nodeloos) geweld gebruikt. ”

De quasi straffeloosheid is de grote boosdoener. “Vorig jaar waren er bijna 25.000 geregistreerde diefstallen in winkels”, zegt Dominique Michel. “Dat is een derde méér dan vijf jaar geleden. Maar het werkelijke aantal zal vele keren hoger liggen. Handelaars leggen nauwelijks klacht neer, omdat er toch geen gevolg wordt aan gegeven. De politie grijpt in, maar ziet de daders even later alweer in dezelfde winkelstraat rondlopen…”

De gevolgen zijn niet min. “We krijgen de indruk dat de winkelvloer een wetteloze zone is geworden”, zegt Michel. “Nergens mag je stelen, maar in een winkel lijkt het allemaal niet zo erg. Het personeel dat in winkels werkt en de klanten hebben een groeiend gevoel van onveiligheid – en we moeten oppassen dat dat gevoel niet uitdeint naar de hele omgeving van de winkelzones. De situatie kost de handel nu jaarlijks al een miljard euro: het rechtstreekse verlies plus alle investeringen die handelaars doen in preventie en beveiliging. Een miljard euro, dat is geen randprobleempje meer waar je licht overheen kan.”

Vier concrete voorstellen

Comeos roept de nieuwe regering dan ook op om winkelcriminaliteit prioritair te behandelen. Met vier heel concrete voorstellen kan er snel resultaat worden geboekt.
Alliantie tegen criminelen

Een Partnership Winkeldiefstallen, naar analogie met het Partnership Gewapende overvallen. Alle betrokkenen – handelaars, de federale en lokale politie en justitie werken een geïntegreerde aanpak van winkeldiefstallen uit. 
Uit te werken door de nieuwe ministers van Binnenlandse zaken en Justitie.
“Doordat zo'n aanpak ontbreekt, worden te veel middelen verspreid ingezet”, zegt Dominique Michel. “Duidelijkheid over de rol van de handelaar, over het inzetten van politie en de vervolging door justitie zal de efficiëntie doen stijgen, en ook het kostenplaatje doen dalen.”

Snelrechtprocedure nationaal uitrollen

Het lik op stuk-beleid dat in Antwerpen loopt, moet over het hele grondgebied worden toegepast. Zeker voor winkelketens die vestigingen hebben in alle gewesten, is een uniforme aanpak een absolute must.
Een taak voor de nieuwe minister van Justitie.
“Nauwelijks de helft van de winkeldiefstallen wordt door handelaars aangegeven”, zegt Dominique Michel. “Het gaat meestal om relatief kleine bedragen, en het valt zodanig veel voor, zodat justitie totaal geen prioriteit maakt van winkeldiefstallen. In Antwerpen werden vorig jaar ongeveer driehonderd winkeldieven via de snelrechtprocedure veroordeeld. Alleen de pakkans verhogen, zet geen zoden aan de dijk: de politie raakt ontmoedigd wanneer er toch niet wordt vervolgd. Dieven moeten effectief bestraft worden, en ze moeten weten dat er géén straffeloosheid meer is.”
In het Antwerpse model worden diefstallen onder de driehonderd euro aan de handelaar vergoed, en krijgt de dief een boete die binnen de drie maanden moet betaald worden. Bij diefstallen boven de driehonderd euro wordt de dief versneld voor de rechtbank gebracht.

Geldtransport moet eenvoudiger en goedkoper

De wetgeving die geldtransporten regelt, is niet aangepast aan de realiteit. Zonder aan veiligheid in te boeten, kan het transport eenvoudiger, efficiënter en goedkoper worden georganiseerd. De overheid moet ook een minimale dienstverlening garanderen.
Een opdracht voor de nieuwe minister van Binnenlandse zaken en de minister van Economie.
“Het invoeren van de intelligente plofkoffer heeft de criminaliteit al teruggedrongen”, zegt Dominique Michel. “Handelaars investeerden zwaar in de infrastructuur die nodig is voor deze koffers. Maar veel wetten en regels zijn er nog niet op afgestemd. Zo is de verplichte wapendracht van beveiligingsagenten de facto overbodig geworden, en is het ook niet meer van deze tijd om meer dan één beveiligingsagent in te zetten. Die zaken maken geldtransport nodeloos duur en complex.”
“Sinds het verdwijnen van Brink's is er in België bovendien een quasi monopolie op de markt van het geldtransport”, gaat Michel verder. “Die intelligente koffers maken het voor nieuwe marktspelers te duur om hier diensten aan te bieden. We vragen dan ook een garantie op minimale dienstverlening: wanneer het bij die ene leverancier fout zou gaan – door sociale conflicten, of door andere omstandigheden – moeten handelaars de garantie krijgen dat het geld wordt aan- en weggevoerd, op een veilige manier.”

Discriminatie tussen handelaars voor fiscale aftrek wegwerken

De kleinste winkels genieten van een verhoogde fiscale aftrek voor investeringen in veiligheid. We eisen dat die aftrek geldt voor alle handelaars – in eerste instantie voor alle zelfstandigen, ongeacht hun grootte.
Op de lijst van de nieuwe minister van Financiën
“Onze leden investeren jaarlijks minstens tweehonderd miljoen euro in beveiliging”, zegt Dominique Michel. “Alleen heel kleine winkels, door zelfstandigen uitgebaat, krijgen een fiscaal voordeel voor investeringen. We willen dat die discriminatie wordt uitgebreid – in eerste instantie naar alle zelfstandigen, ongeacht het feit of ze deel uitmaken van een winkelketen of niet. En in tweede instantie naar alle handelaars – want grote winkels investeren meer in veiligheid dan andere.”


Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis