Heytens

Nieuwe Terrazza MC franchise in Meetjesland

Revam is actief op diverse terreinen, opgedeeld in enerzijds interne activiteiten (waaronder montage en verpakking) en anderzijds externe diensten. Bij deze externe dienstverleningen behoren Groenonderhoud en Facilitaire diensten (schoonmaak, onderhoud gebouwen, klusjes, ….).

Directeur Wilfried Vantyghem van Revam: “Revam kiest voor de samenwerking met Terrazza MC omdat dit volledig past bij haar visie en strategie. Vooreerst sluiten en vullen de activiteiten van Terrazza MC nauw aan bij de reeds bestaande externe bedrijvigheden van Groendienst en Facilitaire diensten.
We stellen inderdaad vast dat er een toenemende vraag is naar duurzame en milieuveilige reinigings-, onderhouds- en renovatieoplossingen.

Het Terrazza MC concept is daarenboven innovatief, ecologisch en duurzaam. Dergelijke eigenschappen spreken Revam bijzonder aan en onderschrijven de waarden waarop Revam steunt in haar werkzaamheden.”

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis