Download Gratis uw Franchise startersgids

Nieuwe boekhoudregel maakt het bedrijven moeilijker om te lenen

Tot voor kort mochten bedrijven een deel van hun leasecontracten nog inbrengen als kost. Nu heeft de International Accounting Standards Board een nieuwe regel bekend gemaakt die zegt dat alle leasecontracten als schuld moeten worden geboekt.

Voor bedrijven met veel winkelvastgoed, vooral retailers, hebben de nieuwe regels grote gevolgen. Voor hen betekent de nieuwe regeling een stijging van de schuld en een daling van de solvabiliteit. Daardoor ontstaat er een ongunstige verhouding tussen schuld en bedrijfsresultaat, waardoor het moeilijker zal zijn om nog leningen te krijgen. Banken kijken bij het afsluiten van leningen immers vooral naar de schuldratio. pb


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis