Gecon

Nieuw juridisch vakblad over franchise: Franchise & Recht informatiebron

De inhoud van Franchise & Recht wordt verzorgd door een netwerk van vooraanstaande juristen met specialistische kennis op het gebied van franchise. Voor het eerste nummer heeft de Vlaamse advocaat Marinus Vromans zijn ervaringen met de Belgische ‘Franchisewet' uiteengezet en heeft Ludwig & Van Dam een jurisprudentie kroniek aangeleverd. Het tijdschrift wordt op papier aangeboden, maar zal ook integraal online te lezen zijn. Met name door de vele ontwikkelingen binnen de franchisepraktijk is een dergelijk platform haast onmisbaar voor praktijkjuristen en professionals die met franchise te maken hebben.

Nederland telt ongeveer 740 formules en 32.000 franchisevestigingen, met een omzet van ruim 31 miljard euro. In 2014 is de politiek en het ministerie van Economische Zaken zich met de franchisesector gaan bemoeien. In juni 2015 verscheen de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code (NFC), die is voorbereid door een afvaardiging van franchisegevers en -nemers. Het eindresultaat wordt op 3 september 2015 gepresenteerd aan de franchisesector. Gaat deze Franchise Code als zelfregulering straks tot voordeel strekken van de sector?

De redactie van Franchise & Recht informatiebron wordt gevormd door mr. H.G.A.J. (Jeroen) Janssen, franchisejurist/consultant, Franchise Consultancy Services, mr. J.J.G. (Jan-Joris) Heling, manager juridische zaken Bart's Retail B.V. en mr. Th.R. (Theodoor) Ludwig, franchise-advocaat Ludwig & Van Dam Advocaten. De redactiejuristen signaleren en becommentariëren relevante ontwikkelingen op franchisegebied en de daarmee samenhangende rechtsgebieden en nodigen juristen met specialistische kennis uit een bijdrage te leveren aan het blad. Franchise & Recht informatiebron verschijnt ongeveer vier keer per jaar in een handzaam formaat met een prettig leesbare stijl. Source: Persbericht


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis