Nederlandse Franchise wetgeving verwacht tegen eind 2018

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft in een brief aan de kamer laten weten dat ze streeft om in het najaar een wetsvoorstel te doen rond de Nederlandse Franchise wetgeving en dit op 4 gebieden :

  • De pre-contractuele informatie uitwisseling
  • De tussentijdse wijziging van een bestaande franchise overeenkomst
  • Het overleg tussen de franchisegevers en nemers
  • De beëindiging van de Franchise overeenkomst

Op Rijkoverheid.nl verklaart Mona Keijzer: “Op basis van de huidige inzichten lijkt het opportuun in regelgeving de genoemde deelgebieden van de nodige kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode. Ik streef ernaar dit najaar een wetsvoorstel te publiceren voor consultatie. Goede en evenwichtige afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers zijn in het belang van de sector zelf en de Nederlandse economie. Op basis van gesprekken met de sector stel ik nu samen met de minister voor Rechtsbescherming een nieuw wetsvoorstel op. Hierdoor worden de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans gebracht.

Minister Dekker verklaart: “Als we bijvoorbeeld verduidelijken welke essentiële informatie steeds als minimum moet worden verstrekt door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst, kan de franchisenemer beter inschatten of en hoe hij een succes kan maken van zijn onderneming.”

Het is sterk aan te raden om zich als Franchisegever met een bestaande of toekomstige expansie naar Nederland zich te informeren over de impact en de nodige juridische acties om zich te schikken naar de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen, zegt Nick Boury, Managing Director van Francorp Belgium. In overleg met Francorp Nederland blijven wij continue op de hoogte en zullen wij onze klannten inlichten en dit proces naar compliance met de Nederlandse wetgeving omtrent Franchise te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Franchise experts van Francorp Belgium


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis