Download Gratis uw Franchise startersgids

Nederland stelt zware eisen aan franchiseprognoses

Wanneer is een franchisegever aansprakelijk voor een verkeerde prognose? Meer dan 15 jaar geleden gaf de Hoge Raad aan dat de franchisegever onrechtmatig handelt als hij een prognose verschaft waarvan hij weet dat deze ernstige fouten bevat en hij die fouten verzwijgt. Sindsdien is in lagere rechtspraak wel geoordeeld dat de franchisegever pas onrechtmatig handelt, als de franchisegever welbewust in een onjuiste veronderstelling heeft gebracht en gelaten.

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:311) aangegeven dat een franchisegever ook onrechtmatig kan handelen als de prognose fouten bevat, zonder dat de franchisegever van die fouten afweet. Dit is dus een lagere norm.

Alleen als een franchisegever de prognose door een externe partij laat opstellen, geldt de zwaardere norm van welbewustheid. In dat geval mag de franchisegever in de regel namelijk (ook) op de juistheid van de door de derde opgestelde prognose vertrouwen. De franchisegever handelt pas dan onrechtmatig als hij van fouten in de prognose af weet, maar dit verzwijgt aan de aspirant-franchisenemer.

Franchisegevers zullen (nog meer) op hun hoede moeten zijn voor fouten in prognoses die aan aspirant franchisenemers verschaft worden. Franchisenemers worden naast de Nederlandse Franchise Code en de Wet Acquisitiefraude, ook door de Hoge Raad gesteund om hun recht te halen.

J. Sterk en mr. A.W. Dolphijn
Ludwig & Van Dam advocaten 

In België zijn Franchisegevers en masters eveneens verplicht om financiele prognoses qua omzet, investeringen en andere bekend te maken aan de franchisenemers via de wet van de precontractuele informatie, zet Nick Boury, franchise expert en zaakvoerder van Francorp Belgium. Het verspreiden van misleidende financiële heeft momenteel weinig verstrekken gevolgen en daarvoor worden geen juridische sancties opgelegd. Het is uiteraard vanuit een correcte deontologie vanzelfsprekend dat de franchisegevers hun kandidaat franchisenemers niet bewust misleidende informatie verstrekken. Indien dit toch gebeurd zal dit steeds de lange termijn relatie aantasten met als gevolg een ontevreden franchisenemer, besluit Nick Boury

Meer informatie over Francorp

 

 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis