Ubiway

McDonald`s: resultaten 2012 en projecten voor 2013

Het laatste trimester 2012 vertoonde een stijging van de winst maar toch ook een vertraging van de groei bij de verkoop. De maand december echter werd een stijging genoteerd van de verkoop met 0,9% bij vergelijkbare oppervlakte, dankzij het feit dat een maximum aantal restaurants op kerstdag open was.

Het globale omzetcijfer van het jaar 2012 bedroeg $27,567 miljard, een stijging met 20% tegenover 2011 (2,4% in Europa), en de netto winst van $5,465 miljard betekende een daling met 1%.

Voor 2013 is McDonald`s van plan om $3,2 miljard te investeren om tussen de 1.500 en 1.600 nieuwe restaurants te openen, en te herinvesteren in de modernisering van bestaande restaurants (1.600 restaurants wereldwijd).

België met zijn 65 McDonald`s restaurants, waarvan 62 in franchise met 22 franchisenemers, zette in 2012 een groei neer die bijna 5% hoger lag dan het Europees gemiddelde. De keten viert dit jaar zijn 35e verjaardag in ons land.

In een recent interview in L`Echo kondigde Managing Director Stephan De Brouwer aan dat de Belgische McDonald`s restaurants een stijging kenden van het aantal klanten met 3% tegenover 2011, zodat het nu 38 miljoen klanten heeft. In 2012 heeft de McDonald`s keten 150 nieuwe jobs gecreëerd, zodat het nu in totaal 2.900 mensen tewerkstelt.

Voor het jaar 2013 zullen drie nieuwe restaurants het daglicht zien, en zullen een honderdtal jobs gecreëerd worden. Investeringen ten bedrage van €20 miljoen zullen enerzijds bestemd zijn voor deze 3 openingen, en anderzijds voor het renovatieprogramma van een tiental bestaande restaurants.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis