Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Lichte verbetering ondernemersvertrouwen, lichte daling in handelsvertrouwen

Het ondernemingsklimaat vertoonde in juli in de bevraagde bedrijfstakken een verschillend verloop. Zo gaf de indicator opnieuw een opwaartse tendens te zien in de bouwnijverheid en werd een derde opeenvolgende toename opgetekend in de diensten aan bedrijven. Daarentegen liep de conjunctuur in de verwerkende nijverheid licht terug, na een forse verbetering vorige maand. Ook de handelaars toonden zich pessimistischer, net als vorige maand.

In de bouwnijverheid versterkten alle componenten van de indicator, maar vooral die betreffende de ontwikkelingen ten opzichte van vorige maand, zowel inzake het orderbestand als de benutting van het materieel.

In de diensten aan bedrijven is de verbetering, anders dan vorige maand, uitsluitend toe te schrijven aan een opwaartse herziening van de vooruitzichten, zowel wat betreft de eigen bedrijfsactiviteit als de algemene marktvraag.

De lichte daling van het vertrouwen in de verwerkende nijverheid komt uitsluitend door een neerwaartse herziening van de beoordeling van het huidig niveau van het orderbestand en de voorraden, na de belangrijke toename in juni.

In de handel blijven de bedrijfsleiders de komende drie maanden een daling van de vraag verwachten, gekoppeld aan een afname van hun bestellingen bij de leveranciers.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, is opwaarts gericht. (bron: persbericht NBB)


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis