Registreren

Interviewspecial Delhaize: “We zetten vandaag meer dan ooit in op de zoektocht naar gedreven ondernemers”

Hoe ziet Delhaize de relatie met haar aangeslotenen?

Thierry Vermeire: “Delhaize probeert haar aangeslotenen zo goed mogelijk te ondersteunen in al hun activiteiten. We beschikken over een sterk moedermerk met een sterke marketing, logistiek en aankoopdienst met daarnaast een onderbouwd netwerk van raadgevers die de aangeslotenen met raad en daad bijstaan. Aangeslotenen zijn gedreven ondernemers met een goede dosis enthousiasme. In feite kan de relatie dus als een win-win-situatie omschreven worden waarbij beide partijen van elkaar kunnen leren en elkaar samen sterk maken.”

Hoe zorgt Delhaize voor ondersteuning?

Thierry Vermeire: “Delhaize heeft een hele groep raadgevers ter beschikking die de vertrouwenspersoon zijn van de aangeslotenen en permanent voor hen ter beschikking staan. Onze raadgevers zijn een diverse groep professionelen van commerciële raadgevers over productexperten tot marketingspecialisten.”

Op welke manier wordt de communicatie met de aangeslotenen georganiseerd?

Thierry Vermeire: “Er zijn verschillende vormen van communicatie. Eerst en vooral hebben we de dagdagelijkse communicatie onder de vorm van een specifieke heldpdesk en via een online tool ‘Task Management'. Verder gebeurt de dagelijkse communicatie ook via de raadgevers en productexperten waar de aangeslotenen steeds op kunnen rekenen. Daarnaast hebben we ook een wekelijks magazine ‘Infor'. Deze bevat allerlei info betreffende promoties, nieuwigheden, assortiment, etc. Er wordt trimestriëel een brief gestuurd naar de aangeslotenen met strategische info. Delhaize organiseert ook jaarlijks een aantal evenementen, zoals de Foodshow en de Product Discovery Days, waarop zowel de strategische info overlopen wordt alsook de nieuwste producten voorgesteld en uitgebreid getest kunnen worden. Jaarlijks nodigen wij onze aangeslotenen ook uit voor een business review. Samen met hen analyseren wij hun resultatenrekeningen en balans, waarna zij vrijwillig kunnen kiezen of ze dit uitvoeriger willen bespreken. Deze analyse heeft als doel om de aangeslotene nog rendabeler te maken.”

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een ideale aangeslotene voor Delhaize?

Thierry Vermeire: “We hebben 550 unieke uitbaters die elk op hun manier de business aanpakken. Er bestaat dus niet zoiets als een ideale Delhaizepartner, elke aangeslotene is uniek. Het belangrijkste is dat de aangeslotene een ondernemer is die er elke dag wil staan voor zijn klanten. De ingrediënten die van een aangeslotene een sterke ondernemer maken zijn: ambitie, motivatie, enthousiasme en passie om er elke dag voor de volle 100 % voor te gaan.”

Wat zijn voor Delhaize de grootste uitdagingen als franchisegever vandaag?

Thierry Vermeire: “Elk jaar openen we tussen de 20 en 25 nieuwe winkels in België en Luxemburg. Het blijft een ambitie om steeds gemotiveerde kandidaten te rekruteren maar dat is de dag van vandaag moeilijker dan voordien, in de eerste plaats voor het vinden van kredieten. Vandaar dat we meer dan ooit inzetten op het zoeken van kandidaat-uitbaters en dat we de kandidaten ook goed begeleiden in het opbouwen van hun dossier naar bijvoorbeeld banken.”

Hoe speelt Delhaize in op het digitale tijdperk van vandaag?

Thierry Vermeire: “Op digitaal vlak focust Delhaize in de eerste plaats op E-commerce. Klanten kunnen hun boodschappen online doen en achteraf afhalen in de winkel of thuis laten bezorgen. Het is de bedoeling om dit langzamerhand ook door te voeren bij de aangeslotenen zelf. De dag van vandaag zien we namelijk een stijging in E-commerce. Daarnaast wordt de communicatie digitaal meer en meer belangrijk. We targetten vooral via Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze nieuwe vorm van communicatie biedt toegevoegde waarde voor zowel de klant als voor de aangeslotene zelf.”

Zullen de aangeslotenen veranderingen ondervinden van de geplande fusie met Ahold?

Thierry Vermeire: “Neen. Alle afspraken die gemaakt zijn met aangeslotenen, blijven gelden. Delhaize blijft het leidende merk op de Belgische markt binnen de groep Ahold-Delhaize.” RS

Wenst u vrijblijvend meer informatie rond het openen van een Delhaize? Klik dan op volgende link: http://www.franchise.be/company.php?lng=nl&annuaire_id=455


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis