ENJO - Q4 Banner

Interview met de nieuwe General Manager van de Eurologos Groep, Odile Troiano

Waarom heeft u de leiding van de groep weer overgenomen?

Dat is heel eenvoudig. De Eurologos Groep is zich sinds bijna een jaar volledig aan het herpositioneren als multinationale organisatie gericht op communicatieactiviteiten in meerdere talen en op verschillende markten. Ik zie mijn kans om deze internationale gelijkheid tot stand te brengen en te voleindigen waarbij al mijn commerciële en professionele ervaring – die ik tijdens mijn vier universiteitsjaren te Oxford heb opgedaan – haar nut kan bewijzen.
Waaruit bestaat die herpositionering van de Eurologos kantoren?

Eigenlijk gaat het om het vroegere project van Eurologos dat dateert van eind jaren '80 toen ik nog op de kleuterschool zat. Het Brusselse bedrijf van mijn vader had reeds begrepen dat de taalkundige dienstverleningen, waarop hij zijn activiteiten in 1977 had gebaseerd, slechts een gedeelte uitmaakten van de diensten van de meertalige communicatie. Bijgevolg had hij in korte tijd Littera Graphis opgericht in 1989 (een bedrijf voor grafische vormgeving) en Telos in 1992 (een reclamebureau).
Communicatie was en blijft gebaseerd op de volgende drie activiteiten: concept en ontwerp voor publicitaire doelen, meertalige diensten waarbij de teksten vertaald en aangepast worden en de realisatie van drukwerk en websites.
Maar waarom dan nu die herpositionering terwijl alles reeds bestond?

De uiteenlopende en intense beroepservaringen die ik in de loop van die jaren heb opgebouwd, hebben me geleerd dat een echte positionering tot stand brengen op de geglobaliseerde markten, veel langer duurt en complexer is.
Zeggen is niet voldoende, men moet het doen… Het is geen toeval dat bijna alle vertaalbureaus (en zelfs reclamebureaus) die zogezegd meertalig en op verschillende markten actief zijn, in één enkel land gemonolokaliseerd blijven.
Maar al die concurrenten reageren hierop door te zeggen dat “het dankzij Internet niet meer nodig is om naar het buitenland te verhuizen”.

Fout! Het is helemaal niet zo dat men de hele wereld kan controleren met een computer en een telefoonlijn. De mondialisering van de markten houdt eveneens, en in de eerste plaats, het wereldwijd verbreiden van de verkoop en de communicatie in. Dat is nu precies wat men in Californië glokalisme heeft genoemd, de samentrekking van de woorden globalisme et lokalisme. Ik geef een zeer concreet voorbeeld dat ons aanbelangt: een gemonolokaliseerd kantoor moet vreemde talen uitbesteden aan
freelancers. Maar wie controleert, verbetert en valideert (cfr. ISO kwaliteitskringloop) de teksten en de concepten die men van deze freelancers ontvangt, wanneer je weet dat ze zich tot 50 keer per regel kunnen vergissen? Daarom is glokalisme iets waar je niet omheen kunt en is het onontbeerlijk voor de kwaliteit. Totale kwaliteit wordt alom omschreven als het resultaat van de controle en de Eurologos Group. When localization becomes “glocalization” eindvalidatie alvorens de teksten geleverd worden.
Hoe kan je zeker zijn van een tekst of van een reclameadvertentie in het Engels of in het Chinees als je niet beschikt over een kantoor in Londen of in Shanghai? Eurologos heeft er vele jaren aan besteed om onder andere te beschikken over deze kantoren die ieder product intern controleren en valideren. Zijn er alternatieven? Uiteraard niet.

Dus Internet biedt geen oplossing voor het probleem van de meertaligheid ?
Het is niet toevallig dat het woord ‘glokalisme' in enkele jaren tijd meer dan een miljoen keer op Google is voorgekomen in de zeven belangrijkste talen.
Wat echt nieuw is, is dat jongeren stilaan geen blind vertrouwen meer hebben in de
technowetenschap: ze keren terug naar de vaste waarden. Ze slikken niet langer alle slogans als volstrekte waarheid in de zin van “ik controleer de hele wereld met een computer en een lijn”. Kortom, glokalisme betekent dat men een globale visie op onze huidige wereld heeft maar met het onvermijdelijke gegeven dat men ter plaatse is en daar handelt.
Een indiscrete vraag: is de geglokaliseerde mondialisering van uw kantoren u duur komen te staan?

Dat is helemaal geen indiscrete vraag. Ja, glokaliseren kost veel. Vooral in termen van tijd en human ressources en wanneer je voortdurend probeert nieuwe kantoren te vestigen; de doelstelling is om communicatiediensten in meerdere talen en op meerdere markten te ontwikkelen en te leveren daar waar de talen gesproken worden.
Hoe komt het dat Eurologos competitieve tarieven kan hanteren ten overstaan van haar gemonolokaliseerde concurrenten?

Vooreerst moet iedere goede aankoper in een onderneming kunnen vergelijken wat vergeleken kan worden. Een gemonolokaliseerd kantoor kan een standpunt, een advertentie of een vertaling nooit echt controleren, verbeteren en valideren. Deze dienstverlening kan dus niet als vanzelfsprekend vergeleken worden met een geglokaliseerd communicatiebureau waar diensten steeds gereviseerd en gevalideerd worden door het lokale kantoor (taal per taal) alvorens ze geleverd worden.
Wat echter ‘wonderbaarlijk' is binnen het glokalisme, zijn de lage prijzen in landen over de hele wereld. Zo worden de kosten verlaagd zonder de taken die noodzakelijk zijn om een kwaliteitsproduct af te leveren, op het spel te zetten. Het komt er hier vooral op neer dat de werknemers – aankopers dit alles doorhebben en zich niet laten beduvelen door gemonolokaliseerde kantoren die zich vaak beroepen op de publicitaire overclaim door gebruik te maken van de –gerechtvaardigde- onwetendheid van de klant: ieder zijn specialiteit. Daarom moet een onderneming vooreerst haar eigen activiteitensector promoten.
Een uitgebreid programma dus…

Dat besef ik. In de huidige economische situatie worden veelal rationele aankopen gedaan en zeer weinig emotionele.Door bedrijfsleider te worden van mijn onderneming, bevind ik me voortaan tussen al diegenen die dagelijks en stilletjes werken voor de wederopleving en de aanpassing van de activiteiten aan de nieuwe markten.

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis