Belisol - Banner Januari/April 2022

Inflatie in december 2013 : 0,97%

De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt nu 1,01% tegenover 0,98% vorige maand en 0,93% in oktober. De gemiddelde jaarinflatie voor de gezondheidsindex voor 2013 bedraagt 1,24%.

De toename van de inflatie tegenover vorige maand kan vooral toegeschreven worden aan de prijsbewegingen voor aardolieproducten. De inflatie voor energieproducten blijft nog steeds negatief, maar maakt een opwaartse beweging; ze bedraagt nu -3,8%, tegenover -5,0% in november. Over 2013 beschouwd, liet alleen de maand juli met 1,1% voor energie een positieve inflatie optekenen. Aardgas, motorbrandstoffen, elektriciteit en huisbrandolie zijn nu respectievelijk 8,2%, 3,1%, 2,6% en 2,1% goedkoper dan een jaar geleden. Het inflatiecijfer zonder energieproducten bedraagt in december, net zoals in november, 1,69% tegenover 1,67% in oktober.

Bron : FOD Economie


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis