ixina - Juni 2022

Horeca ondervindt ups en downs

Omzet en prijzen koelen af
Zo vertraagt de omzetgroei op het einde van 2016. Was er in het derde kwartaal nog sprake van een stijging van de omzet met 6%, is dit in het vierde kwartaal afgekoeld tot 3%. Dit doet zich voor bij de restaurants en drinkgelegenheden. Anderzijds merken we dat hotels niet langer kampen met een negatieve omzetevolutie. Hiermee lijkt de impact van de aanslagen van 22 maart 2016 verteerd.

Ook de prijzen in de horeca koelen af. In de reca vertraagt de inflatie van 3,1% eind 2016 naar 2,4% in mei 2017. De prijzen in de horeca blijven evenwel sneller stijgen dan gemiddeld.

Voorlopig einde aan faillissementsgolf
De faillissementen in de horeca evolueren na anderhalf jaar opnieuw in lijn met de rest van de Vlaamse economie. Hiermee komt een voorlopig einde aan de faillissementsgolf die de horeca in 2016 teisterde. Dit is vooral bij de drinkgelegenheden zo. De restaurants kennen nog steeds een stijgend aantal falingen.

Tewerkstelling in de sector versnelt
De tewerkstelling in de Vlaamse horeca scheert hoge toppen. Het aantal voltijdsequivalenten (VTE's) neemt met 9% toe in het derde kwartaal van 2016. Dit is de hoogste groei ooit gemeten en doet zich voor bij de deelsectoren die onderworpen zijn aan het GKS. De hotelsector daarentegen ziet het aantal VTE's teruglopen.

Ook de lonen nemen toe. De horeca kent hierdoor een snellere stijging van de arbeidskost per gewerkt uur dan gemiddeld.

Positieve vooruitzichten 
Het consumentenvertrouwen stabiliseert sinds meerdere maanden op een hoog niveau. Dit biedt mooie vooruitzichten voor de horeca. Op naar een mooie zomer?


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis