Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Hoe bouw je een goede relatie op tussen franchisenemer en -gever?

Slechte communicatie, verkeerde verwachtingen en te weinig (of juist te veel) betrokkenheid leiden regelmatig tot een falende franchisevestiging. Hadden beide partijen nu maar wat beter hun best gedaan om elkaar te begrijpen en ondersteunen. In dit artikel lees je tips om de vaak verkeerd begrepen relatie tussen franchisegever en -nemer te verbeteren.

Weet waar je aan begint
Met wie ga je eigenlijk in zee? Veel franchisegevers doen uitgebreid onderzoek naar de persoonlijke en financiële situatie van een potentiële franchisenemer. Omgekeerd is dat veel minder het geval.

Waar je als franchisenemer in ieder geval op moet letten:

 • Praat met bestaande franchisenemers over hun ervaringen. Welke ondersteuning ondervinden ze van het hoofdkantoor? Hoe ervaren ze de financiële verplichtingen? Hoeveel vrijheid hebben ze?
 • Vraag naar alle beschikbare trainingsmaterialen.
 • Doe onderzoek naar de financiële positie van de franchisegever.
 • Hoe is het gevoel bij het kennismakingsgesprek? Praat je met iemand die oprecht betrokken is bij het concept, of met een verkoper die vooral graag een investeerder wil hebben?
 • Wat is de visie van het bedrijf? Kun je je daarin vinden?

Communiceer open en bouw aan vertrouwen
Een franchisenemer en -gever moeten eigenlijk altijd met elkaar in gesprek blijven. Niet alleen over de praktische dagelijkse zaken, maar juist ook over de toekomst van het bedrijf en mogelijke verbeterpunten. Bouw daarom systemen in om die communicatie te faciliteren: 

 • Een nieuwsbrief waarin de franchisegever vertelt over bezigheden
  (met uitgebreide opties voor feedback, ook door enquêtes).
 • Intranet of forum voor onderling contact tussen alle vestigingen.
 • Regelmatige themabijeenkomsten voor alle franchisenemers.
 • Een apart telefoonnummer voor franchisenemers.

Vooral een open en kritische houding is belangrijk. De franchisegever moet bereid zijn om te luisteren, en de franchisenemer bereid om vooraf twijfels aan te dragen en proactief met oplossingen te komen. Kom - en dit is een gouden regel in zaken - gemaakte toezeggingen altijd na.

Neem je verantwoordelijkheid
Een succesvolle samenwerking krijg je wanneer beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Bij een franchisegever gaat het om: 

 • Een training om de franchisenemer op gang te helpen.
 • Voldoende aanvullend trainingsmateriaal voor op de werkvloer.
 • Een marketingbeleid dat zich blijft doorontwikkelen.
 • Blijvend investeren in productontwikkeling.
 • Bereidheid om te luisteren naar franchisenemers en eventuele suggesties voor verbeteringen door te voeren.
 • Regelmatig bezoeken afleggen aan vestigingen. 

Een franchisenemer moet op zijn of haar beurt: 

 • Voldoende en goed gekwalificeerd personeel aannemen.
 • De aanwijzingen in het franchisehandboek nauwgezet volgen.
 • Meedoen aan nationale marketingcampagnes.
 • Extra lokale acties bedenken (als hier ruimte voor is).
 • Feedback van eigen klanten doorgeven.
 • Op tijd verkoopcijfers melden aan het hoofdkantoor.
 • Beseffen dat het eigen belang niet altijd voor het grotere belang van de keten kan gaan.

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis