Download Gratis uw Franchise startersgids

Hoe Domino's Pizza een succesvolle doorstart maakt in België

Domino's Pizza is ruim vijftig jaar geleden ontstaan in Amerika en heeft zich wereldwijd kunnen profileren tot de nummer 1 in het bezorgen en afhalen van pizza's. Momenteel is het bedrijf vertegenwoordigd op 70 internationale markten met meer dan 11.000 vestigingen over de hele wereld. Op de Belgische markt wil Domino's Pizza verder uitgroeien van 31 restaurants vandaag tot de grootste pizzabezorger van België. Misja Vroom legt uit hoe Domino's Pizza zich profileert in ons land en waar het bedrijf belang aan hecht in de relatie met franchisenemers.

Hoe profileert Domino's Pizza zich in de Belgische markt?

Misja Vroom: “We profileren ons door deel te nemen aan franchisebeurzen, waaronder de beurs in Brussel en in Gent. We organiseren nationale en lokale open dagen waar geïnteresseerden kunnen komen ontdekken hoe het er bij Domino's Pizza aan toe gaat. Voor later dit jaar en volgend jaar staan er in België lokale open dagen gepland in zowel Vlaams- als Franstalige regio's. Verder is Domino's Pizza aanwezig op franchiseplatforms als Franchise.be en profileren we ons via interne franchisenemers en medewerkers.”

Wat zijn de verschillende stappen voor een kandidaat-franchisenemer?

Misja Vroom: “Concreet zijn er bij Domino's Pizza tien stappen die een potentiële franchisenemer doorloopt. We starten met een eerste algemene introductiegesprek gevolgd door een oriëntatiedag waar de kandidaat een aantal vestigingen bezoekt. Vervolgens is er een financiële check om te achterhalen of de persoon in kwestie over 80.000 euro aan eigen geld beschikt. In een tweede gesprek wordt de locatie voor het nieuwe filiaal bepaald. De financiën worden geregeld en er wordt een businessplan opgesteld. Na het ondertekenen van het DIP volgt een operationele training gedurende acht weken in verschillende Domino's vestigingen. Als dit allemaal vlot verloopt wordt het contract ondertekend. Na de voorbereidingen volgt dan de officiële opening van het nieuwe Domino's filiaal.”

Welke ondersteuning biedt Domino's Pizza aan haar franchisenemers?

Misja Vroom: “Onze ondersteuning bestaat uit twee luiken: marketing en operationele steun. Zodra een franchisenemer gestart is, krijgt hij/zij een operationeel consultant aan zich gekoppeld die hem/haar begeleidt en van advies voorziet. Onze marketingafdeling is opgesplitst in online en offline marketing. Vanuit beide kanten kan er gezamenlijk een marketingplan worden opgesteld. Operationeel wordt er naast de dagelijkse gang van zaken ook naar de cijfers gekeken. Geregeld wordt er een business review gehouden om de franchisenemers te adviseren en indien nodig cijfermatig bij te sturen.”

Op welke manier wordt de communicatie tussen franchisegever en -nemer georganiseerd?

Misja Vroom: “Dat gebeurt via een aantal zaken. Er zijn vaste momenten in de week waarin via mailverkeer alle nodige communicatie wordt overgebracht. Daarnaast werken we ook via webdinars waar onze franchisenemers presentaties kunnen volgen die door het hoofdkwartier worden opgesteld. Jaarlijks wordt er twee tot driemaal een bijeenkomst georganiseerd voor alle franchisenemers. Hier worden best practices en algemene plannen besproken. We hebben ook mensen in het veld die één keer om de twee weken de winkels bezoeken voor verschillende redenen. Het kan gaan om een controlebezoek of een motiverend gesprek. Hier proberen we echt aan aandachtspunt van te maken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Domino's Pizza als franchisegever en hoe gaan jullie daarmee om?

Misja Vroom: “Onze uitdaging is er één die volgens mij voor alle franchisegevers in België geldt, namelijk het verder ontwikkelen van het franchiseconcept. In België staat de franchiseformule nog tamelijk in de kinderschoenen en is het nog niet volledig ingeburgerd. Mensen hebben het daarom ook soms moeilijk om een startkapitaal te investeren in een franchisezaak. De uitdaging voor ons bestaat er in om mensen te motiveren en te overtuigen van de voordelen die verbonden zijn aan franchise. Dit proberen we te doen via beurzen en allerlei andere kanalen om in contact te komen met mensen die geïnteresseerd zijn.”

Heeft Domino's Pizza concrete uitbreidingsplannen in België?

Misja Vroom: “Vandaag bezit Domino's Pizza 31 vestigingen in België. Ons streefdoel is om tegen december 2016 de grootste pizzabezorger van België zijn. Qua regio's zijn er enorm veel mogelijkheden. We willen ons zoveel mogelijk verspreiden over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.”PB

Heeft u interesse in het openen van een Domino's Pizza filiaal?
Bezoek dan onderstaande link voor meer info:

http://www.franchise.be/company.php?lng=nl&annuaire_id=637


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis