Beobank - Banner Januari/April

Het ondernemersvertrouwen herstelt zich in oktober

Het ondernemingsklimaat verstevigde in de vier ondervraagde bedrijfstakken. De verbetering was het meest uitgesproken in de diensten aan ondernemingen en in de verwerkende nijverheid. Het herstel van het vertrouwen in de diensten aan ondernemingen maakte de forse daling van de voorgaande maand voor nagenoeg de helft ongedaan en werd geschraagd door aanzienlijk positievere vooruitzichten betreffende de eigen bedrijfsactiviteit en, in mindere mate, wat de algemene marktvraag betreft.

In de verwerkende nijverheid is de versteviging hoofdzakelijk toe te schrijven aan een sterke opwaartse herziening van de beoordeling van het voorraadniveau en, in geringere mate, aan optimistischere werkgelegenheidsvooruitzichten en een gunstigere beoordeling van de gezamenlijke orderpositie. De handelaars gaan vooral uit van een stijging van het personeel en een toename van de bestellingen bij de leveranciers.

In de bouwnijverheid, ten slotte, wordt de lichte verbetering uitsluitend verklaard door een verbeterde orderpositie ten opzichte van vorige maand.

Als gevolg van het verslechterde conjunctuurklimaat van de afgelopen maanden, is de algemene synthetische afgevlakte curve thans neerwaarts gericht.

De resultaten van de driemaandelijkse enquête betreffende het productievermogen in de verwerkende nijverheid wijzen op een daling van de bezettingsgraad, die in verband moet worden gebracht met de conjunctuurverzwakking van de afgelopen drie maanden. De seizoengezuiverde bezettingsgraad van het productievermogen bedroeg aldus 78,7 % in oktober, tegen 79,6 % in juli.

(Bron: perscommuniqué NBB)


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis