Download Gratis uw Franchise startersgids

Het consumentenvertrouwen herstelt zich in november

De aankondiging van de massale ontslagen bij Caterpillar en ING de afgelopen maanden hadden een sterke impact op het consumentenvertrouwen. In september zakte de indicator van het vertrouwen terug tot het laagste peil in 12 maanden (-10), om in oktober verder te zakken tot het laagste in bijna twee jaar (-14).

In november veert het vertrouwen gelukkig weer op: de indicator steeg naar -7. "De indicator van het consumentenvertrouwen is in november gestegen, waardoor de dalingen van de twee voorgaande maanden deels werden goedgemaakt," klinkt het bij de NBB.

"De toename van het vertrouwen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de inhaalbeweging van de macroeconomische componenten. Zo is de vrees voor een stijging van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, nadat deze in oktober haar hoogste peil sinds augustus 2014 had bereikt na de verschillende aangekondigde herstructureringen, aanzienlijk verminderd. Het pessimisme van de consumenten over het toekomstige verloop van de economische situatie in haar geheel is eveneens afgenomen. Op persoonlijk vlak verwachten de consumenten een lichte verbetering van hun financiële situatie en denken ze minder te zullen sparen," licht de NBB toe.

Bron: www.Gondola.be


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis