Herstel ondernemersvertrouwen in april bevestigd

Voor de derde maand op rij trok het ondernemingsklimaat aan in de verwerkende nijverheid en nog in sterkere mate in de dienstverlening aan bedrijven. De conjunctuur verslechterde daarentegen in de bouwnijverheid en de handel. In de verwerkende nijverheid werd de toename ondersteund door beduidend gunstiger beoordelingen van de totale orderpositie.

In tegenstelling tot de laatste maanden, werden de vooruitzichten zowel inzake vraag als wat betreft werkgelegenheid evenwel neerwaarts bijgesteld. In de dienstverlening aan bedrijven blijven de bedrijfsleiders zich positiever uitlaten over het huidige activiteitsniveau. Voor het eerst in vier maanden verwachten ze tevens een toename van de activiteit in de volgende drie maanden.

Het ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid versomberde, waarbij de opgetekende opleving van de voorgaande maand volledig werd uitgevlakt. De ontwikkeling van de orderpositie vertoonde een negatief verloop. Dat gold ook voor de beoordeling van de orderpositie en voor het ingeschakeld materieel. De daling van de indicator in de handel is toe te schrijven aan de neerwaartse herziening van de verwachtingen inzake de bestellingen bij de leveranciers.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjuncturele tendens weergeeft, bereikte een keerpunt en is thans zeer licht opwaarts gericht.

De resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid bevestigen eveneens die herstelbeweging. Gezuiverd voor seizoeninvloeden, steeg de bezettingsgraad van het productievermogen van 79,7 % in januari tot 80,3 % in april, en bereikte daarmee zijn hoogste niveau in nagenoeg vier jaar tijd.

Bron: Perscommuniqué Nationale Bank van België


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis