Pitaya

Hema Franchise in nieuwe handen

Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments (‘Ramphastos’) van ondernemer Marcel Boekhoorn heeft het voornemen HEMA inclusief schulden over te nemen van Lion Capital. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Samen met haar nieuwe eigenaar kan HEMA zich de komende jaren richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Tegelijkertijd zijn met de Vereniging van Aangesloten Bedrijven (VAB), de franchisenemers van HEMA, nieuwe afspraken gemaakt, waaronder over e-commerce.

Het is dan toch gelukt: nadat een eerdere verkoop aan de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity Holdings dit voorjaar nog afsprong, bleef het enkele maanden stil rond Hema. Nu is er dus wel witte rook: de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn koopt Hema. Met Ramphastos heeft Boekhoorn (overwegend meerderheids-)belangen in een dertigtal bedrijven in uiteenlopende sectoren, met als bekendere namen Bakker Bart, Telfort en High Tech Campus Eindhoven.

Tjeerd Jegen, CEO van HEMA: “Ik ben erg verheugd met de komst van Ramphastos als nieuwe eigenaar van HEMA. Dit is het beste scenario voor HEMA, onze klanten, medewerkers en franchisenemers. Marcel Boekhoorn en zijn team hebben in de afgelopen jaren laten zien dat zij betrokken zijn bij hun deelnemingen, ondernemerschap stimuleren en een sterke investeringsvisie hebben. Daarnaast wil ik onze franchisenemers bedanken voor hun inzet om tot nieuwe toekomstbestendige afspraken te komen. Dat maakt de weg vrij om samen met onze nieuwe eigenaar en de franchisenemers te werken aan een sterker en financieel gezond HEMA.”

Marcel Boekhoorn, ondernemer en eigenaar van Ramphastos: “HEMA is een iconisch merk met geweldige internationale kansen, maar ook in Nederland zijn er genoeg mogelijkheden om te groeien. De overname past in mijn ambitie om bedrijven te laten groeien. Samen met het HEMA-team en haar franchisenemers wil ik van HEMA een wereldmerk maken.”

Akkoord franchisenemers

HEMA, Ramphastos en de VAB hebben reeds in een vroeg stadium van de overnamegesprekken met elkaar gesproken. Met de franchisenemers zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere de afrekening over e-commerce. HEMA en de VAB zijn zich ervan bewust dat alleen samenwerken de enige manier is om vooruit te komen. Alle lopende rechtszaken zijn inmiddels ingetrokken, evenals de opzegging van franchisecontracten.

Financieel gezond

Een belangrijk onderdeel van de strategie is het verder financieel gezond maken van HEMA. In de afgelopen jaren heeft HEMA geïnvesteerd in haar positionering, de winkelformule, e-commerce en internationale groei wat leidde tot betere financiële resultaten. In de komende jaren wil HEMA samen met Ramphastos haar schuldpositie significant verlagen en de investeringen fors verhogen.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis