Côté Sushi - Juli / Augustus / September

Handelaars tevreden met Vlaams initiatief voedseloverschotten

Onder impuls van de Vlaamse regering werd een overeenkomst bereikt die het voedselverlies doorheen de hele keten – inclusief de consumenten - moet inperken. De handel, die goed is voor slechts 2,5% van de voedseloverschotten (tegenover 25% van de consument ) neemt ook hier weer zijn verantwoordelijkheid op.

“We zijn vooral tevreden met het constructieve karakter van het initiatief”, zegt Jan Delfosse, Directeur-generaal van Comeos Vlaanderen. “Er wordt op een volwassen manier bekeken welke mechanismes werken, hoe we er eventueel kunnen aan sleutelen om enerzijds verspilling te vermijden, en anderzijds de overschotten een aanvaardbare bestemming te geven. “

Het is een aanpak die niet door iedereen wordt gevolgd. “Jammer genoeg worden we in Brussel en Wallonië geconfronteerd met een éénzijdige politieke beslissing”, zegt Delfosse. “Daar worden supermarkten verplicht om onverkocht voedsel weg te schenken. Die aanpak werkt niet: het is niet realistisch, het gaat voorbij aan alle praktische en wettelijke beperkingen van zo'n schenking.”

Handel: overschot vermijden
De handelaar heeft er alle belang bij om voedseloverschotten te vermijden – ze vormen een rechtstreeks economisch verlies. Hij doet dat door een uitgekiend voorraadbeheer, en door de snelverkoop. Als er dan toch nog overschotten zijn, blijkt dat 62% van dat voedsel niet meer voor consumptie beschikbaar is.

De overschotten worden gebruikt voor biomethanisatie (50%), compostering (15%) en schenkingen (15%). De rest is voor diervoeder, verbranding met energie terugwinning,…

“Vorig jaar schonken we meer dan 1800 ton voedsel aan de Voedselbanken”, zegt Delfosse. “Dat is het equivalent van 2,5 miljoen volwaardige maaltijden. Toch zijn die schenkingen minder evident dan het lijkt: het is niet vanzelfsprekend om de vrijwilligerswerking van Voedselbanken of andere sociale instellingen op die van een supermarkt af te stemmen. Er zijn vaak capaciteitsproblemen – overschotten die niet op tijd kunnen worden opgehaald, die niet in goede omstandigheden kunnen worden bewaard,… De voedselveiligheid blijft immers primeren: we kunnen niet aanvaarden dat veilig voedsel voorbehouden is aan wie het zich kan permitteren.”

Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis