VDBK - Januari website NL

Gunstig tussenadvies voor Brussels Neo-project

70.000 m² grote ‘Mall of Europe’
Docks Bruxsel, Uplace en Neo: drie megawinkelcomplexen in en rond het Brusselse. Het eerste staat er al (en werd onlangs verkocht), maar of het tweede er komt, is na het `njet` van de Raad van State hoogst twijfelachtig. Ook al is het project nog niet opgegeven.

Het derde project  met een 70.000 m² groot megashoppingcenter, aangevuld met kantoren, woningen, een rusthuis, kinderdagverblijven, horeca, binnen- en buitenpretparken en een bioscoop  krijgt ook al langer kritiek. Er werden zelfs meer dan 200 bezwaarschriften ingediend tegen het al dan niet verlenen van een stedenbouwkundig advies.

Maar Brussel blijft koppig doorzetten. Deze week raakte bekend dat de Overlegcommissie een gunstig advies heeft uitgebracht voor de aanvraag van het stedenbouwkundig attest van Neo. In die commissie zetelen ambtenaren uit de verschillende administraties van het Brussels Gewest. “Rechter en partij”, klinkt het bij Unizo. “Een onafhankelijk advies moest hier dus niet verwacht worden.”

“Lachwekkende voorwaarden”
De ondernemersorganisatie kon het advies inkijken en bestempelt dat als “ondraaglijk licht” en vol “lachwekkende voorwaarden”. Om het mobiliteitsprobleem op te lossen moeten er bijvoorbeeld meer fietsstallingen komen, maar tegelijk bepleit de commissie ook een nieuwe verbindingsweg van aan de A12 door het Osseghempark. "Daaruit blijkt zwart op wit dat dit shoppingcentrum het vooral moet hebben van een optimale bereikbaarheid met de wagen", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Nochtans heeft de Brusselse politiek het idee van zo’n verbindingsweg eerder afgeschoten.”

Unizo vreest dan ook voor een compleet verkeersinfarct als het Neo-project er komt. “Deze ‘Mall of Europe’ wordt door de strot van de Brusselaars en de Vlamingen geduwd, zonder dat ook maar één politicus kan, of zelfs wil, aantonen wat de meerwaarde hiervan is. Dit project wordt door iedereen doodgezwegen omdat het onverdedigbaar is", besluit Danny Van Assche.

Vorige week nog raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege de deur op een kier houdt voor een Vlaams belangenconflict tegen het Brusselse winkel- en congrescentrum Neo. De bal ligt nu in het kamp van de Brusselse regering, dat het licht al dan niet op groen moet zetten voor het stedenbouwkundig attest.

Bron : Retaildetail


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis