Belisol - April/Mei/Juni

Generatiewissel in familiebedrijven is fiscaal voordeliger in België dan in Nederland

De informatie komt uit een nieuw rapport van KPMG, dat de fiscale behandeling van familiebedrijven in 42 landen onderzocht. Daaruit blijkt dat familiebedrijven in Nederland relatief veel belasting betalen bij overdracht van de aandelen aan de volgende generatie.

KPMG berekende dat bij nalatenschap van een onderneming met een waarde van €10 miljoen in Nederland een belastingheffing geldt van 0 tot bijna 4 miljoen euro. Bij pensionering van de oude eigenaar kan de maximale fiscale last oplopen tot meer dan 5 miljoen euro. Duitsland en België hanteren een veel gunstiger regime gezien familiebedrijven vrijgesteld zijn van belastingheffing bij generatiewisseling.

In Nederland bestaat er op dit moment evenwel ook zoiets als vrijstelling. Dat is het geval bij overdracht van een familiebedrijf aan de kinderen, waar een ruime vrijstelling van de schenk- en erfbelasting van toepassing is. Om te beginnen is 1 miljoen euro van de ondernemingswaarde belastingvrij en wordt 83 procent daarboven vrijgesteld. De heffing is dus enkel van toepassing op de resterende 17 procent.

Ondanks die vrijstelling blijft België voor een familiebedrijf fiscaal interessanter dan Nederland. Maar de kans dat Nederlandse familiebedrijven naar België verhuizen zou klein zijn gezien emigreren om fiscale redenen zoals in de jaren zeventig wel gebeurde, geen zin meer heeft. De betrokken families kunnen de fiscale claims niet langer ontlopen door naar het buitenland te gaan. Die weg zou afgesneden zijn.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis