Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Francorp: Franchise biedt een alternatief voor de federale subsidies van dokteren

"Vele dokteren hebben een zware administratieve last dat in vele gevallen bitter weinig gerelateerd is met hun kern activiteit het diagnosticeren, behandelen en genezen van patiënten. Daar is recent op geanticipeerd door het kabinet van volksgezondheid waar minister Onkelinkcx de nood tot steun voor administratieve taken via subsidiering van loonkost voorstelt. Zonder de kost van subsidiering biedt franchising daar een rechtsreeks antwoord op door in groepspraktijk de administratieve lasten van de dokteren weg te nemen aan de hand van een bewezen en vastgelegd systeem.

Deze vorm van samenwerking creëert daarenboven ook een aantrekkelijk economisch model dat bij een aantal technische beroepen van toepassing kan zijn zegt Nick Boury, managing director Francorp België. Het merendeel van de medische beroepen zit met een soortgelijk probleem waaronder tandartsen. Dit model biedt nog een aantal extra voordelen zoals het versterken van hun “merknaam”, georganiseerde groepsaankopen waar door schaalvergroting betere marges en ondersteuning van de leveranciers worden bekomen. Een zeker niet te onderschatten conceptueel voordeel is dat er een vast concept kan gedupliceerd worden waarbij een aantal complimenterende specialisaties en competenties kunnen bijeengebracht worden om aan de hand van een one-stop-shop de patiënt op zijn wenken kan bediend worden onder hetzelfde dak.

Francorp heeft Internationaal reeds tientallen soortgelijke franchises mee helpen conceptualiseren en voorbereiden die succesvol zijn doorgegroeid en waarbij de dokteren enkel hun specialiteit uitoefenen met andere woorden enkel hun technische kennis meebrengen in de groepspraktijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit economisch model een mooie toekomst te wachten staat en het beroep terug aantrekkelijker kan maken vermeld Nick Boury. De persoon die als eerste deze economische realiteit zal opvatten kan de ban breken. Hij voegt er wel aan toe dat franchising heel minutieus moet worden voorbereid door een gespecialiseerd kabinet dat deze expertise in bezit heeft.

Nick Boury bevestigd ten slotte de opwaartse spiraal waarin de Belgische franchise markt zich momenteel bevindt en dit was duidelijk merkbaar op de in maart georganiseerde franchising & partnership 2012 beurs te Brussel. Wij merken een verhoging in het aantal aanvragen tot het franchiseren van bestaande succesvolle concepten maar merken ook dat ondernemers de voordelen van een franchise weten te appreciëren."


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis