Loola - Augustus/September/Oktober

Franchisegever trekt de stekker uit : geldig of niet ?

N.a.v. een audit door de franchisegever, verweet deze aan de franchisenemer dat hij fiscale fraude zou gepleegd hebben door het indienen van onjuiste BTW-aangiften. Hoewel de franchisenemer een aantal materiële fouten onderkende en meteen overging tot regularisatie, besliste de franchisegever om het contract te beëindigen met afsluiting van het kassa-systeem.

Op eenzijdig verzoek verkreeg de franchisenemer echter de toelating van de rechtbank om per uitzondering en gelet op de absolute noodzakelijkheid om te overleven, het verkooppunt tijdelijk verder te exploiteren. Tijdens de daarop volgende procedure op derdenverzet wees de voorzitter van de rechtbank de argumenten van de franchisenemer af en besliste dat de toepassingsvoorwaarden van het uitdrukkelijk ontbindend beding wel vervuld waren en dat er geen rechtsmisbruik was gepleegd door de franchisegever.

Vermits een kortgeding beschikking slechts een voorlopig en bewarend effect heeft zal het aan de rechter “ten gronde”, m.n. de rechtbank van koophandel te Antwerpen (en niet de voorzitter) toekomen om na te gaan indien de franchisegever al dan niet terecht de franchiserelatie plotsklaps heeft verbroken. Het onderzoek naar eventuele schade voor het netwerk kan hierbij van belang zijn.
Wordt vervolgd.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis