Gecon

Een student aanwerven in de sector van de zelfstandige kleinhandel

De sector van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) is één van de sectoren die het meest een beroep doet op studenten. Deze flexibele en goedkope arbeidskrachten zijn voor tal van werkgevers een interessante oplossing, onder meer om het vast personeel te vervangen tijdens de vakantieperiodes. We wijzen op enkele bijzonderheden voor de tewerkstelling van studenten in die sector.

Op welk loon hebben ze recht?

De loonschalen van de sector zijn ook van toepassing op werknemers die met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden in dienst genomen. Behalve de degressieve schalen voor jongeren van minder dan 21 jaar is er geen specifieke loonschaal voor studenten.

De werkgever is echter verplicht om hen het sectoraal gemiddeld minimum maandinkomen te waarborgen, tenzij ze zijn tewerkgesteld tijdens periodes van minder dan een maand of in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd.

Studenten hebben geen recht op de ecocheques die op het niveau van de sector worden toegekend maar wel op de eventuele eindejaarspremie en op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten van hun woonplaats naar de plaats van tewerkstelling.

Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden nageleefd?

Zondagarbeid

Werken op een zondag of een feestdag is in principe verboden. In de sector zijn echter uitzonderingen van toepassing[2]. Die gelden ook voor studenten. Voor minderjarige studenten zijn er echter specifieke afwijkingen van toepassing. Het Sociaal Strafwetboek voorziet in sancties als die regels niet worden nageleefd.

Laatavondarbeid en nachtarbeid

Net als andere werknemers mogen studenten niet werken tussen 20 uur en 6 uur, aangezien nachtarbeid verboden is. Er gelden echter bepaalde uitzonderingen[3], onder meer voor het verkooppersoneel van benzinestations of voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. Ook hier gelden specifieke regels voor minderjarige studenten. Kijk ook uit bij laatavondopeningen. In bepaalde ondernemingen uit de sector is voor arbeidsprestaties tussen 19u en 20u bovendien een overloon van 25% verschuldigd.

Overuren

Als een werknemer overuren doet, moet de werkgever hem overloon betalen. Behalve bij overmacht mogen minderjarige studenten echter geen overuren presteren.

Wil uw kind als student werken in uw winkel?

Uw kind als jobstudent in dienst nemen heeft bepaalde gevolgen op fiscaal vlak. Als u wilt dat u kind ten laste van u blijft, is het belangrijk dat u zelf niet de werkgever bent, maar wel uw vennootschap. De vennootschap kan de betaalde lonen aftrekken en uw kind blijft onder bepaalde voorwaarden bij u ten laste. Lees binnenkort ons artikel over de fiscale gevolgen van studententewerkstelling.

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis