ActionCOACH - December/Februari

Een Business Development Manager voor Carmasters Belux

In deze nieuwe functie zal zij instaan voor advies en bijstand bij procedures voor het opmaken van offertes. Bovendien zal zij de behoeften van de doelgroepen en de sectoren op het vlak van het beheer van processen en kwaliteit vertalen naar de gewenste functionaliteiten.

Daarvoor oefende Frieda de functie uit van Algemeen Directeur bij Profile Tyrecenter Belgium. Ter herinnering, Carmasters Belux is ontstaan uit de versmelting van de netwerken Passion Pneu en Profile Tyrecenter.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis