Diploma bedrijfsbeheer niet meer vereist in Vlaanderen vanaf 1 september

De Vlaamse Regering besliste om het attest ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ in de toekomst niet langer als een verplichting te voorzien voor wie een zaak wil starten. Wie een zaak wil starten in Vlaanderen, zal in de toekomst dus niet langer dat attest moeten kunnen voorleggen.

Vanaf wanneer?
De regeling treedt op 1 september 2018 in werking. De Vlaamse Regering heeft wel beslist om de afschaffing van het attest te koppelen aan een uitgewerkt actieplan om er toch voor te zorgen dat starters zich ( vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak.

Opgelet! Als u dus een zaak start vooraleer de nieuwe regeling in werking is getreden, dan moet u dat attest wel nog kunnen voorleggen. Zonder dat attest is uw zaak niet geldig opgericht (en kan men ze dus laten ontbinden...).

Waarom wordt het attest afgeschaft?
Eigenlijk zijn er drie redenen:

Het huidige systeem is grotendeels uitgehold: het attest wordt gegeven aan iedereen met een diploma hoger onderwijs; de zaakvoerder hoeft het attest niet zelf te kunnen voorleggen, maar kan dat ook doen via aangestelden ( bv. een werknemer);

De kennis die wordt vereist is vooral theoretisch, terwijl de focus meer op de praktijk zou moeten liggen. Zo zal iemand die in de toekomst een bvba wil oprichten, een veel sterker financieel plan op tafel moeten kunnen leggen dan wat vandaag vereist wordt. De focus moet dan ook vooral op degelijke, praktische ondersteuning worden gelegd, eerder dan op het vergaren van theoretische kennis;

België is het enige land in Europa waar het attest (nog) wordt gevraagd. Aan startende ondernemers uit andere EU-lidstaten mogen we het attest al niet meer vragen, en de Europese Commissie heeft laten verstaan zelf ook ernstige vragen te hebben bij ons huidig systeem van Basiskennis Bedrijfsbeheer.

Wil dat zeggen dat iedereen nu zomaar zal kunnen starten?
De startende ondernemer zal inderdaad geen attest meer moeten voorleggen. Maar voor bvba’s zal het financieel plan dat op tafel moet worden gelegd, aan belang toenemen en versterkt worden (met geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen), en er mag verwacht worden dat dat op termijn ook noodzakelijk zal zijn voor andere vennootschapsvormen en voor eenmanszaken. De startende ondernemer zal ook nog steeds leningen, verzekeringen, vergunning, … moeten aanvragen. Bij die aanvragen zal uiteraard ook de ‘kwaliteit’ van de startende ondernemer mee in rekening worden genomen.

Is kennis van bedrijfsbeheer dan niet meer van belang als je een eigen zaak wil runnen?
Een goede kennis bedrijfsbeheer blijft cruciaal! Zelf blijft UNIZO daarom volop starters en jonge ondernemers op weg helpen met zeer praktijkgerichte trajecten voor het opmaken van uw ondernemingsplan / businessplan: check het hier (Go4Business).

Wat met Brussel en Wallonië?
In tegenstelling tot Vlaanderen, houden Brussel en Wallonië voorlopig vast aan het attest. Maar in de teksten die voorliggen, zitten wel mechanismen om te vermijden dat iedereen zich nu in Vlaanderen zou komen vestigen.

Bron : Unizo


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis