Beobank - Banner Januari/April

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België is in januari gedaald.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België is in januari gedaald. Het bedrijfsklimaat is verslechterd in de verwerkende nijverheid, in de diensten aan ondernemingen en in de handel. De NBB-indicator, die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, zakte van -1,4 in december naar -3 in januari.

In de diensten aan ondernemingen, waar de terugslag volgt op drie achtereenvolgende stijgingen, is de beoordeling van het huidig activiteitsniveau van de bedrijven verslechterd en vooral de vooruitzichten inzake de algemene vraag van de markt zijn fors afgenomen.

De handelaars van hun kant verwachten een aanzienlijke daling van de vraag, gepaard gaand met een afname van de bestellingen bij de leveranciers. In de verwerkende nijverheid blijven de bedrijfsleiders blijk geven van aarzeling, aangezien ze nu eens optimistischer en dan weer minder optimistisch zijn. Nadat ze zich aldus de maand voordien positiever hadden uitgelaten over alle vier de vragen die ten grondslag liggen aan de indicator, hebben ze hun oordeel in januari neerwaarts bijgesteld, vooral wat de evaluatie van de huidige situatie betreft.

Ondanks de aarzeling die de afgelopen maanden in de verwerkende nijverheid is opgetekend, maken de resultaten van de driemaandelijkse enquête met betrekking tot het productievermogen gewag van een lichte stijging van de bezettingsgraad. Seizoensgezuiverd bedraagt de bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid aldus 79,5 % in januari, tegen 78,7 % in oktober 2015. In de bouw, ten slotte, betrof het optimisme van de ondernemers alle componenten van de indicator, in het bijzonder het recente verloop van het orderbestand. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft stijgen. (Bron: NBB)


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis