Quetzal

Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinance genoemd) is een snel groeiende financieringsvorm die ook door het KMO in zijn algemeenheid en de franchisewereld in het bijzonder, omarmd is. Naast – of soms in plaats van – de bank worden financieringsvraagstukken voor bestaande bedrijven met een groeiambitie en ook startende bedrijven via ‘de crowd’ ingevuld. Crowdfunding verloopt dus zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. Onder andere door toegenomen automatisering en beschikbare internettoepassingen is crowdfunding de afgelopen jaren snel gegroeid!

Belangrijke toegevoegde waarde van crowdfunding is dat het bedrijf haar zogenaamde innercrowd, bestaande uit klanten, medewerkers, leveranciers en soms ook vrienden, kennissen en familie, kan betrekken bij de financiering. Hierdoor creëert het bedrijf meer ambassadeurs voor haar product of dienst! Investeerders die ‘meedoen’ voelen zich meer betrokken bij de onderneming.

Investeerders bestaan dus uit bijvoorbeeld relaties van de ondernemer. Tegelijkertijd kunnen ook ‘derden’ zijn die op zoek zijn naar een beter rendement voor overtollige liquiditeiten of spaargelden. Het advies aan investeerders is om de investeringen goed te spreiden over meerdere leningaanvragen. Crowdfunding is wel een alternatief voor sparen, maar niet vergelijkbaar. De investeerders nemen een duidelijk risico door uit te lenen aan ondernemingen. Omdat het bedrijf via crowdfunding een beroep doet op de ‘massa’ is helder en correct communiceren uiterst belangrijk. Dat doet het bedrijf via de zogenaamde pitch en bijbehorende audiovisuele ondersteuning. Veelal een filmpje waarin de ondernemer uitlegt wat hij doet en waarom het perspectief voor zijn product of dienst positief is. Via deze communicatie zijn bedrijven er in geslaagd om veel exposure te creëren. Zo wordt ‘de marketingcomponent’ van crowdfunding maximaal benut.

De proposities die worden aangeboden worden op de site zijn een maximale periode zichtbaar. Als de benodigde gelden bij elkaar gebracht zijn (veelal gecollecteerd via een speciale stichting) maakt het crowdfundingplatform de bijbehorende stukken op, worden deze getekend door de leningnemer en – namens de investeerders – door het platform en worden de gelden ter beschikking gesteld. Vervolgens start de reguliere maandelijkse lineaire rente- en aflosverplichting. Zowel de investeerders als de ondernemer zelf kunnen via het platform de gang van zaken met betrekking tot terugbetaling en dergelijke op dagbasis volgen.

Crowdfunding wordt gezien als een zogenaamde ‘alternatieve’ financieringsvorm. De verwachting is dat deze financieringsvorm snel blijft groeien en bij elke leningaanvraag binnen de franchisewereld overwogen gaat worden als regulier onderdeel van het palet van financieringsmogelijkheden.

Blogs

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis