Consumentenvertrouwen op hoogste peil sinds vier jaar

De indicator van het consumentenvertrouwen in ons land staat nu op -3. In april scoorde de indicator -6, net zoals de maand ervoor. In mei steeg het vertrouwen naar een niveau dat sinds vier jaar niet meer bereikt werd.

De macro-economische vooruitzichten zijn in mei duidelijk verbeterd. De consumenten schatten volgens de Nationale Bank de algemene economische situatie voor de volgende maanden rooskleuriger in. Tegelijk is hun vrees voor een toename van de werkloosheid aanzienlijk teruggelopen.

De verwachtingen van de gezinnen omtrent hun toekomstige financiële situatie blijven ongewijzigd. Hun spaarmogelijkheden zien ze wel in de komende twaalf maanden toenemen.

Het is niet uitzonderlijk dat het consumentenvertrouwen negatief blijft. Pas als evenveel mensen positief als negatief zijn, dan staat de indicator op nul. Zelfs bij economische groei kan de indicator negatief zijn. Dit toont dat de meerderheid van de consumenten terughoudend blijft.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis