Ubiway

Consumentenvertrouwen is in februari opnieuw gedaald

Vooral de vooruitzichten inzake de algemene economische situatie in België zijn verslechterd. De vrees voor een stijging van de werkloosheid in de volgende twaalf maanden is eveneens licht toegenomen, maar de waarde van die indicator blijft op een historisch laag peil.

In verband met hun persoonlijke situatie hebben de gezinnen hun verwachtingen over hun eigen financiële situatie in geringe mate neerwaarts bijgesteld. Niettemin verwachten ze dat hun spaarvermogen licht zal toenemen.

Het consumentenvertrouwen wordt maandelijks onderzocht door de Nationale Bank van België via een enquête bij een steekproef van 1850 gezinnen. Er wordt onder andere gepeild naar de evolutie van de werkloosheid, de economie, hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. (Bron: NBB)


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis