Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Comeos wil loonlastverlagingen centraal in formatiegesprekken

“Voor het eerst waren alle partijen het in de campagnes eens over een belangrijk onderwerp: de loonlasten moeten verlaagd worden”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. “ Het is ook de eerste keer dat dit thema zowel op federaal als regionaal niveau belangrijk is, want door de laatste staatshervorming worden de gewesten bevoegd voor doelgroepenbeleid. Hopelijk grijpen de partijen nu dat unieke momentum aan, en krijgt die verlaging op de arbeidskosten de centrale plaats in de regeringsonderhandelingen. Om een maximale impact te hebben op jobcreatie, pleiten de meeste studies ervoor om de loonlastverlagingen te focussen op lage lonen. Concreet: voor Comeos moeten de inspanningen geconcentreerd worden op lonen tot 2.300 euro.”


“De consumptie door gezinnen is goed voor liefst 53% van het bbp”, gaat Michel verder. “De handel is dus een echte steunpilaar voor onze welvaart. De politieke verantwoordelijken moeten dan ook alles in het werk stellen om het vertrouwen van de mensen te versterken. Aanslepende regeringsonderhandelingen zouden bijvoorbeeld dramatisch zijn. We rekenen er dan ook op dat de politici hun verantwoordelijkheid opnemen – hoe moeilijk de kiezer de kaarten ook heeft geschud.”

Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis