Download Gratis uw Franchise startersgids

Comeos : Voedselschenkingen : Spookmaatregel met nefaste gevolgen

“Natuurlijk ijveren wij als handelaars mee voor oplossingen die de armoede de wereld uit helpen”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos, de federatie voor handel en diensten. “Jaarlijks schenken we het equivalent van 2,5 miljoen maaltijden aan de voedselbanken – vorig jaar ontvingen ze van ons liefst 28 procent méér onverkochte voeding dan een jaar eerder.”

“De hoeveelheid voedsel die bij caritatieve instellingen terecht komt, zou inderdaad nog kunnen stijgen”, zegt Michel. “Maar daarvoor moet de capaciteit bij die organisaties stijgen. Dat betekent: meer vrachtwagens om onverkocht eten op te halen, grotere koelinstallaties, kortom: een professionele infrastructuur bij de voedselbanken en andere soortgelijke verenigingen. Die ontbreekt nu – wanneer je als handelaar overschotten aanbiedt, kunnen ze gewoon niet worden opgehaald, bewaard en herverdeeld door die organisaties.”

“Net daar ligt de uitdaging voor de overheden: voorzie meer middelen voor de caritatieve organisaties, zorg ervoor dat zij meer schenkingen kunnen aanvaarden en verwerken”, zegt Michel. “Er is ook overleg nodig tussen de overheden, de handel en die organisaties. In Luik hebben we zo'n overleg opgezet, mét resultaat.”

Pak de oorzaak zelf aan

“Politici proberen hun geweten te sussen. In plaats van aan stucturele oplossingen te werken die de armoede echt zouden aanpakken, verschuiven ze hun verantwoordelijkheden”, zegt Dominique Michel. “Deze maatregel zal geen enkele positieve impact hebben – wel integendeel. De extra kosten voor de handelaar zullen op geen enkele manier de hoeveelheden geschonken voedsel doen toenemen. ”

“We betreuren dat, in de aanloop naar de verkiezingen, de politieke verantwoordelijken voor spookmaatregelen kiezen, liever dan aan echte oplossingen te werken, samen met de handel en de caritatieve organisaties.”

Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis