Schrijf u GRATIS in voor de virtuele keukenbeurs

Comeos Vlaanderen positief over Vlaamse regeerakkoord

De handel staat voor grote uitdagingen. Deze worden vergroot door de groei van e-commerce. “Wij zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse regering inzet op de vereenvoudiging van procedures en de vermindering van administratieve lasten, maar begrijpen niet dat zij toch vasthoudt aan het ontwerpdecreet integraal handelsvestigingsbeleid,” zegt Jan Delfosse, Directeur-generaal van Comeos Vlaanderen. “Hierdoor wordt een overbodige vergunning in stand gehouden, die enkel bestaat voor de handel en de sector extra beperkingen oplegt. Wij vragen dat de nieuwe Vlaamse regering rekening houdt met de kritische opmerkingen van de SARO over assortimentsbeperkingen, rechtszekerheid voor bestaande winkels en de willekeur van kleinhandelsreglementen.”

Meer ondersteuning van innovatie voor internethandel

De nieuwe regering legt de focus op innovatie en onderzoek, zeer belangrijk voor de competitiviteit van de sector. “De klant winkelt anders dan vijf jaar geleden: hij verlangt meer beleving en doet steeds meer aankopen online. Wij roepen de Vlaamse regering dan ook op om in het hernieuwde innovatiebeleid nog meer aandacht te besteden aan innovatie in de handel, die onze ondernemingen wapent in de e-commerce concurrentiestrijd,” aldus Jan Delfosse.

Loonlastverlaging op lage lonen zorgt voor grootste jobcreatie

“Om een maximale impact te hebben op jobcreatie, pleiten wij ervoor om de loonlastverlagingen te focussen op lage lonen,” zegt Jan Delfosse. “We vragen aan de regering om deze vermindering automatisch toe te kennen via een korting op de RSZ-bijdragen, niet via ingewikkelde procedures.
“Wij zijn verheugd met de aandacht voor leren op de werkvloer in het regeerakkoord. De handel is hiervoor de sector bij uitstek: wij stellen heel wat lager opgeleide mensen tewerk, wiens kansen op de arbeidsmarkt maximaal vergroot moeten worden,” besluit Delfosse.

Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis