Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Colruyt group : Parkwind sluit partnership akkoord af met Sumitomo Corporation

Belwind is al operationeel sinds 2010 en heeft met 55 turbines een geïnstalleerde capaciteit van 165 MW (megawatt). Belwind is gelegen op de Bligh Bank, zo'n 46 kilometer voor de Belgische kust. Er zijn plannen om het windpark in 2015 uit te breiden met nog eens 55 turbines, wat de capaciteit zou uitbreiden tot 330 MW.

De bouw van Northwind op de Lodewijkbank, 37 kilometer voor de Belgische kust, is ondertussen gestart. Tegen het midden van 2014 zouden de werken klaar zijn. Het windpark zal bestaan uit 72 turbines voor een totale capaciteit van 216 MW.

Hoofdzakelijk dankzij haar participaties in offshore windenergie wekt Colruyt Group sinds 2011 meer stroom op uit hernieuwbare energiebronnen (zon- en windenergie) dan ze in totaal verbruikt. Bij nieuwbouw of renovatie van winkels en bedrijfsgebouwen wordt systematisch onderzocht of zonnepanelen haalbaar zijn. Colruyt Group heeft op het vasteland ook vier windturbines.

Sumitomo heeft heel wat ervaring in onshore windprojecten in Japan, China, de VS en is recent begonnen met een project in Zuid-Afrika. De Belgische projecten zijn de eerste offshore-windprojecten van Sumitomo.

Sumitomo is een toonaangevend internationaal bedrijf dat wereldwijd actief is in verschillende businessactiviteiten. Ze verkopen een hele reeks producten en diensten, doen aan import en export, investeren wereldwijd, en participeren in tal van andere winstgevende activiteiten die gefaciliteerd worden door hun wereldwijde netwerk en de vertrouwensrelaties die ze met businesspartners en klanten in tal van industriële sectoren over heel de wereld hebben opgebouwd.

Korys is de investeringsholding van de familie Colruyt, met een gedifferentieerde portefeuille van investeringen met als doel duurzame waardecreatie. De 3P's (Planet, People, Profit) zijn de hoeksteen van de investeringsstrategie van Korys. In dit opzicht is de participatie van Korys in Parkwind een perfect voorbeeld van het type investeringen die Korys nastreeft.

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij. PMV heeft een focus op duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare toegevoegde waarde voor zowel de economie als de maatschappij. In dit kader is er bijzondere interesse voor hernieuwbare energie. PMV heeft voor 900 miljoen EUR activa onder beheer.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis