Delitraiteur - Oktober/November/December

Colruyt Group investeert 80.000 euro in audits bij leveranciers

Halle, 27 mei 2013

Audits 2012
De controles vonden plaats bij leveranciers van wie de groep in 2012 rechtstreeks artikelen afnam. Bij 56 nieuwe leveranciers ging het om een eerste controle, de overige 61 kregen een opvolgingsaudit. De helft van de fabrikanten die voor de tweede keer gecontroleerd werden, hebben hun werkomstandigheden verbeterd. Met 34 leveranciers bij wie de groep geen verbetering vaststelde of die de audit weigerden, werd de samenwerking stopgezet.

Vooral overwerk en te lage verloning
De meest voorkomende onregelmatigheden zijn overdreven overwerk en de te lage verloning ervan, net als de ontoereikende sociale bescherming. Bovendien doen de plaatselijke autoriteiten geen controles. De groep vraagt daarom aan de lokale overheden om strikter toe te zien op het naleven van hun eigen wetten.

Verdere investeringen in 2013
Colruyt Group blijft in 2013 investeren in sociale audits. Momenteel zijn er al 56 audits gepland, waarvan 18 eerste controles en 38 opvolgingsaudits. De komende maanden kunnen daar nog audits bijkomen. In 2013 start Colruyt Group ook met sociale audits bij niet-Europese foodleveranciers. Hiervoor zal de groep samenwerken met het internationaal samenwerkingsplatform BSCI (Business for Social Compliance Initiative).

Stap voor stap vooruitgang
Colruyt Group ziet stap voor stap vooruitgang in de sociale audits. In de meeste gevallen geeft het management aan dat het bereid is om verbeteringen aan te brengen. Toch is de ideale situatie nog ver weg. Colruyt Group is op wereldschaal maar een bescheiden speler en heeft daardoor beperkte mogelijkheden. Daarom roept de groep alle partijen op om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen.

10 jaar sociale audits
In 2003 startte Colruyt Group met sociale audits. Bij wijze van test werden toen een tiental leveranciers van speelgoed geauditeerd. Stilaan werd dit uitgebreid naar alle non-food leveranciers. In 2008 waren alle non-foodleveranciers minstens één keer geauditeerd.

In 2007 sloot Colruyt Group een erkenningsakkoord met de internationale speelgoedfederatie ICTI (International Council of Toys Industries). Om overauditering in de speelgoedsector te vermijden aanvaardt de groep sindsdien ook audits uitgevoerd door het ICTI Care Process. In 2008 werd Colruyt Group ook lid van de Franse distributeursvereniging ICS (Initiative Clause Sociale). De leden van ICS wisselen audits van gemeenschappelijke leveranciers uit en ondernemen samen actie waar dat nodig is.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis