Donutello - Banner September / Oktober / November

CEO van McDonald's is nieuwe voorzitter Comeos

Klant centraal
De Brouwer zetelt sinds 2016 in de raad van bestuur van Comeos. Zijn focus voor de toekomst van de federatie voor Handel en Diensten is helder: “Tijdens mijn voorzitterschap wil ik vooral de klant centraal stellen. Klanten zijn steeds meer geconnecteerd en hebben heel wat verwachtingen en behoeftes waar ze pakweg vijf jaar geleden zelfs niet aan dachten. Het is aan ons om de klant beter te begrijpen zodat we voor ieder van hen de meest relevante service kunnen bieden. Als federatie moeten wij ervoor zorgen dat onze handelaars over alle middelen beschikken om tegemoet te komen aan de noden van de klanten.”

De nieuwe voorzitter wil ook werk maken van de administratieve vereenvoudiging. “Verder wens ik het uitbaten van handelszaken makkelijker te maken door administratieve vereenvoudiging. Handel blijft een van de belangrijkste economische en sociale schakels in ons land.”

Consumentengeschillen
Comeos stelde Stephan De Brouwer vanochtend voor op de Commerce Summit. Dat event betekende ook het startschot voor een nieuw initiatief: de Ombudsman voor de Handel, een online platform waar de consument een duidelijk overzicht krijgt van al zijn rechten bij de aankoop in een winkel of webshop. Het platform zal de consument ook de mogelijkheid bieden een klacht in te dienen als de klant ondanks alle inspanningen van de handelaar, toch niet tevreden is. Meer dan veertig ketens, goed voor ruim 4.000 winkels in België, hebben zich al achter het initiatief geschaard.

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters reageert tevreden: “Zonder enige twijfel is dit de meest omvattende private ombudsdienst voor consumentengeschillen. Ze waakt over een domein waarin jaarlijks 1 miljard transacties met consumenten gebeuren. Met de oprichting van de Ombudsman voor de Handel biedt Comeos een extra instrument aan om de klant op een gemakkelijke, goedkope en onpartijdige manier te helpen bij het oplossen van een consumentengeschil.”


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis