Next Learning Valley - Banner Juli/Augustus/September

Brussels Distribution Conference : Paneldiscussie : Efficiënt overleg binnen een distributienetwerk

Tijdens het panelgesprek dat doorgaat in het kader van de Brussels Distribution Conference op donderdag 3 oktober 2013 om 14u00 zullen vertegenwoordigers van succesvolle distributienetwerken (Accor, Lunch Garden, Quick en Spar Retail) hun inzichten delen over hoe men een efficiënt overleg binnen een netwerk kan organiseren en ook welke thema's (transparantie bij gezamenlijke marketingacties, de aanpak van een remodeling, de evolutie van standaardovereenkomsten en wijzigende financiële bijdragen, ….) aan bod kan komen. Onze panelleden (Alexander DUPONT, ACCOR, Jean-Pierre JAUCOT, QUICK, Doriane VERFAILLE, LUNCH GARDEN, en Wim VAN REMOORTEL, SPAR) zullen tevens de prangende vraag over de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid niet uit de weg gaan.

Distributienetwerken zijn er volledig van bewust dat zij hun businessconcept blijvend moeten ontwikkelen en rekening houden met de steeds wijzigende marktomstandigheden. Het is dan ook geen wonder dat de deontologische code van de Europese Franchise Federatie deze economische noodzaak verheft tot een engagement van de franchisegever.

De vraag is dan ook hoe men dit evolutief karakter gaat verzoenen met de contractuele verplichtingen die bij de aanvang of tijdens de samenwerking worden vastgelegd. Leden van een netwerk opperen wel eens dat het contract niet kan worden aangepast. Maar hoe kan men het netwerk laten evolueren en concurrentieel blijven ? Naast het gebruik van variabiliteitsclausules, verwijzingen naar technische en andere lastencohiers of operationele voorwaarden – die wel kunnen evolueren –, blijkt dat het creëren van permanente overlegplatforms ten zeerste aangewezen is.

De meest diverse onderwerpen kunnen er worden besproken steeds met inachtneming van de respectieve belangen van en de “win win-relatie” tussen de opdrachtgever, de distributor en het netwerk zelf, als virtuele partij. Dergelijke open en constructieve communicatie kan dan uitmonden in concretere onderhandelingen die hetzij collectief hetzij individueel worden gevoerd, en desgevallend geformaliseerd


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis