Donutello - Banner September / Oktober / November

Boetes en belastingverhogingen voor ontbrekende fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing

Budgettaire impact en ongelijkheid

Door de niet-correcte indiening van hun aangiften, betalen vele schuldenaars de door hen verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig. Daardoor loopt de Belgische staat heel wat inkomsten mis. Bovendien genieten de overtreders een onmiskenbaar voordeel tegenover het merendeel van de belastingbetalers die hun verplichtingen wel nauwgezet naleven.

Voor de FOD Financiën was het dan ook tijd om actie te ondernemen. 

Hoeveel bedragen de boetes en de belastingverhogingen?

Sinds 2016 wordt bij niet- of onvolledig indienen van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan betaling en bij elke overtreding inzake het indienen van de fiches:

systematisch een geldboete van 50 euro tot 1.250 euro opgelegd en/of;

een belastingverhoging van 10% tot 200%.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën dat alle schuldenaars van bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis