Registreren

Bescherming van de gezinswoning van de zelfstandige ondernemer tegen zijn schuldeisers

Iedere zelfstandige in hoofdberoep kan zijn gezinswoning niet vatbaar voor beslag verklaren. Niet alleen handelaars of titularissen van een vrij beroep komen in aanmerking, maar ook bestuurders en zaakvoerders, zodat de wetgeving zowel de franchisenemers als franchisegevers aanbelangen.

De verklaring van niet vatbaarheid voor beslag moet worden afgelegd bij een notaris worden en geregistreerd op het kantoor van de hypotheekbewaarder. Zij biedt enkel bescherming van de privéwoning tegen beroepsschulden die ontstaan zijn na de overschrijving van de verklaring, met uitzondering van en schulden van gemengde aard (privé en professioneel). Merk op dat deze wet geen vrijgeleide is vermits vorderingen wegens een zware fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, alsook strafrechtelijk vorderingen uitgesloten zijn.

Benoit Simpelaere, partner bij het advocatenkantoor DBB, besluit dat : “De wet van 25 april 2007 moet in de precontractuele fase steevast een aandachtspunt zijn voor zowel franchisegevers als franchisenemers die steeds op zoek zijn naar de goede mix tussen ondernemersrisico en de verleende zekerheden.”


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis