Belisol - April/Mei/Juni

Belgische economie groeit sneller dan verwacht

Het laatste kwartaal van vorig jaar was het zevende opeenvolgende kwartaal met groei voor de economie in ons land. Het slotkwartaal van 2014 bedroeg een groei van 0,2%. Bij een eerdere raming werd slechts een groei van 0,1% verwacht.

Over het hele jaar 2014 is de Belgische economie gegroeid met 1%. Het jaar daarvoor bedroeg dit slechts 0,3%. De groei is vooral te danken aan de industrie en de bouwsector. Terwijl deze sectoren in 2013 een daling kenden, stegen ze in 2014 met respectievelijk 1,8% en 3,2%. De binnenlandse vraag steeg vorig jaar met 1,7%. Er is een versnelling op te merken in de gezinsuitgaven. Ook investeringen in vaste activa van particulieren, ondernemingen en overheid namen toe.

Een zeer grote verbetering zien we in de werkgelegenheid. Over heel 2014 waren er gemiddeld 15.500 meer mensen aan het werk. In 2013 daalde de werkgelegenheid nog met 12.500 personen.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis