Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

BDC Conferentie 01.10.2015 : Naar een nieuw wetgevend kader tot regulering van contractuele B2B-relaties ?

Vice Eerste Minister Kris Peeters, die voor de gelegenheid als keynote spreker het startschot van de conferentie gaf, zette meteen de toon door de distributiesector “het bloed te noemen dat door de aderen van onze economie en samenleving stroomt”.

Zoals uit de recente actualiteit is gebleken (Atos Worldline, Brouwerijcontracten,…) is Minister Peeters niet blind voor de onevenwichten binnen de sector die het de kleine zelfstandigen en KMO's vaak onmogelijk maken om eerlijke en competitieve contracten af te sluiten met hun machtigere leveranciers.

Naast de finalisering van de gedragscode binnen de brouwerijsector gaf Minister Peeters duidelijk aan dat zijn regering werk zal maken van een nieuw bindend wetgevend kader die contracten binnen B2B relaties moet reguleren. De nieuwe wet zou naar analogie met de wetten op de consumentenbescherming een lijst bevatten met onrechtmatige bedingen. De conferentie verwelkomde verder nog tal van andere sprekers uit de magistratuur, advocatuur, Europese Commissie en mensen uit het bedrijfsleven.

De BDC werd traditioneel afgesloten door een feestelijke cocktail op een mooie nazomeravond. DBB maakt nu graag reeds een afspraak voor haar volgende editie die zal plaatsvinden op 5 oktober 2017 ! U vindt enkele fotos terug van de conferentie op de website "http://www.brusselsdistributionconference.eu" www.brusselsdistributionconference.eu

Bron: persbericht


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis