Gecon

Banken verlenen opnieuw meer kredieten aan bedrijven

Sinds de val van Lehman Brothers en de start van de financiële crisis in 2008 werd het steeds moeilijker om als bedrijfsleider kredieten te krijgen bij financiële instellingen. Daar lijkt nu verandering in te komen. De weigerheidsgraad bereikte in de eerste drie maanden van 2015 het laagste niveau ooit in een eerste jaarkwartaal sinds het begin van de meting in 2009. De kredietproductie kent dus opnieuw een positieve evolutie. De dalende weigeringsgraad doet volgens Febelfin vermoeden dat de kwaliteit van de kredietdossiers verbetert. De aanhoudende sensibilisering rond het belang van goed voorbereide kredietdossiers zou hier mede een rol in gespeeld hebben. Het toont dat bankiers op zoek zijn naar goede kredietdossiers en dat deze alle kansen krijgen.

De kredietaanvragen daarentegen daalden ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven die in maart een nieuw historisch dieptepunt bereikten. De gedelegeerd bestuurder van Febelfin, Michel Vermaerke, verklaarde eerder dat er indicaties waren die deden de vermoeden dat de vraag naar kredieten zou stijgen. Toch moet Febelfin vandaag vaststellen dat er voor het tweede kwartaal op rij een dalende trend aanwezig is. Het verbeterde economische klimaat en de uitzonderlijk voordelige rentetarieven slagen er voorlopig niet in om een herstel en toename van de kredietaanvragen op gang te brengen. PB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis